Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 19:11 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 3.870.083 -4.097.425
Dönem Karı (Zararı)
614.002 614.002 614.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.080 -76.080 -76.080
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -346.422 818.198 10.494.235 614.002 41.076.213 41.076.213
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
614.002 -614.002
Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 3.449.835 3.449.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.261 54.261 54.261
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -393.756 818.198 11.108.237 15.072.262 56.101.141 56.101.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.492.680 2.345.699
Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 614.002
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.449.835 614.002
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.746.326 1.003.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.229.374 862.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
309.004 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 309.004 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.930 -166.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 55.083 -55.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -30.153 -110.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.047 141.410
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 102.488 127.877
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -98.918 -19.566
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 318.477 33.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 722.082 165.152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 8.138.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.608.140 746.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.805 677.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.742.805 677.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.028.031 148.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.028.031 148.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.552 -23.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.821 -276.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -651.821 -276.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.150.373 51.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-677.820 -31.174
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -677.820 -31.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.123.094 199.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.089.102 195.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.033.992 4.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.588.021 2.363.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -95.341 -17.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.371.061 -4.312.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.371.061 -4.312.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -472.897 -884.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.898.164 -3.427.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.724 -554.578
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
402.212 -426.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 402.212 -426.701
Ödenen Faiz
24 -102.488 -127.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
421.343 -2.521.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 421.343 -2.521.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.095.046 3.295.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.516.389 774.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.516.389 6.095.046
Ticari Alacaklar
5.128.081 8.498.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.128.081 8.498.367
Diğer Alacaklar
1.194.993 166.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 1.008.920 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 186.073 166.962
Stoklar
10 708.417 687.865
Peşin Ödenmiş Giderler
436.860 162.974
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 436.860 162.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 48.340 20.789
Diğer Dönen Varlıklar
19.664 17.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 19.664 17.464
ARA TOPLAM
14.052.744 15.649.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.052.744 15.649.467
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
39.380 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
4.886.579 4.651.329
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.886.579 4.651.329
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.001.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.115.202 49.208.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 51.115.202 49.208.765
Peşin Ödenmiş Giderler
645.061 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 645.061 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.823.198 3.345.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.510.935 57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR
74.563.679 72.894.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.022 254.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.022 254.899
Banka Kredileri
7 491.022 254.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
953.008 1.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
953.008 1.476.120
Banka Kredileri
7 953.008 1.476.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 156.707 130.097
Ticari Borçlar
1.280.838 2.031.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.280.838 2.031.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.134.326 1.983.953
Diğer Borçlar
233.122 910.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 94.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 233.122 816.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.607.914 7.993.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.607.914 7.993.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
867.413 900.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 347.801 350.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 519.612 549.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.255 97.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.255 97.103
ARA TOPLAM
13.738.605 15.778.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.738.605 15.778.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.449 46.858
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
709.449 46.858
Banka Kredileri
7 709.449