Ana Sayfa***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 18:51 www.borsagundem.com

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 98.501.112 57.064.442
Satışların Maliyeti
24 -93.004.569 -62.736.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.496.543 -5.672.255
BRÜT KAR (ZARAR)
5.496.543 -5.672.255
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.799.974 -3.947.893
Pazarlama Giderleri
25 -7.852.218 -10.025.091
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 20.932.623 31.377.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -30.501.479 -51.585.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.724.505 -39.853.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.724.505 -39.853.550
Finansman Gelirleri
29 4.560.305 187.310
Finansman Giderleri
29 -16.973.084 -8.347.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.137.284 -48.013.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-918.651 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -918.651 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.055.935 -48.013.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.055.935 -48.013.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -30.055.935 -48.013.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.224.618 48.373.179
Dönem Karı (Zararı)
-30.055.935 -48.013.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.689.505 16.820.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.676.701 7.848.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.804 8.972.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.920.437 2.687.747
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.241 6.284.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.858.188 79.567.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.326.159 259.736.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.579.028 9.280.069
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.338.560 1.713.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.349.391 -182.576.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.052.362 -138.838.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.702.971 -43.737.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.746.397 779.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.153.377 -9.366.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.224.618 48.373.179
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.256.051 482.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.894 1.098.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
51.148.157 -615.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.102.147 -48.526.262
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.102.147 -48.526.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.929.286 329.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.929.286 329.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.740.532 4.998.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.669.818 5.328.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 8.669.818 6.740.532
Ticari Alacaklar
10 261.397.515 231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.463.170 19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
225.934.345 211.956.446
Diğer Alacaklar
11 25.502.684 22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.617.856 2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.884.828 20.461.116
Stoklar
13 64.682.982 52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.939.898 28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965 213.965
Diğer Dönen Varlıklar
21 10.404.603 8.780.649
ARA TOPLAM
373.811.465 350.909.166
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.811.465 350.909.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 471.487
Ticari Alacaklar
10 35.724.420 85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.724.420 85.340.639
Diğer Alacaklar
11 134.906 115.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
134.906 115.304
Maddi Duran Varlıklar
15 90.292.901 98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.363.201 11.505.116
Şerefiye
9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.290.494 2.432.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.057.835 4.589.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.962.755 200.709.931
TOPLAM VARLIKLAR
515.774.220 551.619.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 263.379.017 242.472.639
Ticari Borçlar
10 70.476.852 106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.408.655 26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.068.197 79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.860.237 1.994.694
Diğer Borçlar
11 11.695.024 13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
191.329 2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.503.695 10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 368.060 2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.758.799 6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 142.467 4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.616.332 6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 28.762.977 18.463.298
ARA TOPLAM
389.300.966 391.929.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
389.300.966 391.929.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 59.487.264 73.291.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 3.879.342 5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.879.342 5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.658.255 849.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.024.861 80.120.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
454.325.827 472.050.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.448.393 79.568.885
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.572.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.572.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.572.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 714.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 714.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.872.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 -7.345.325 39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.055.935 -56.118.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.448.393 79.568.885
TOPLAM KAYNAKLAR
515.774.220 551.619.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 0 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-33.692.258 33.692.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.013.923 -48.013.923 -48.013.923
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 -16.352.466 720.599 10.748.592 -5.993.637 -5.993.637
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -1.726.522 7.872.807 45.623.298 -48.013.923 94.732.506 94.732.506
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 7.872.807 39.695.831 -56.118.640 79.568.885 79.568.885
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.055.935 -30.055.935 -30.055.935
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.857.959 -47.041.156 56.118.640 11.935.443 11.935.443
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 7.872.807 -7.345.325 -30.055.935 61.448.393 61.448.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.055.935 -48.013.923
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.055.935 -48.013.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.055.935 -48.013.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763249


BIST