Ana Sayfa***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 18:44 www.borsagundem.com

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 44.683.454 21.717.892
Satışların Maliyeti
24 -39.782.757 -23.864.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.900.697 -2.146.451
BRÜT KAR (ZARAR)
4.900.697 -2.146.451
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.128.004 -1.764.761
Pazarlama Giderleri
25 -2.241.401 -6.809.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.568.299 26.274.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -12.462.452 -31.107.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.362.861 -15.554.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.362.861 -15.554.135
Finansman Gelirleri
29 1.980.303 72.443
Finansman Giderleri
29 -8.691.268 -3.341.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.073.826 -18.823.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.073.826 -18.823.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.073.826 -18.823.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -10.073.826 -18.823.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.244.496 128.441.635
Dönem Karı (Zararı)
-10.073.826 -18.823.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.908.296 22.234.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.948.728 16.753.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 460.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.040.432 3.831.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.247.539 2.158.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.207.107 1.673.419
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.188.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.410.026 125.030.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.379.326 289.333.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.501.612 15.501.612
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
87.768 2.270.413
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
87.768 2.270.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.600.925 10.859.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.016.083 -47.525.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.016.083 -47.525.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.008.224 -169.630.552
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
490.503 -168.209.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.517.721 -1.420.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.425.260 24.221.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.244.496 128.441.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.657.998 474.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.657.998 1.098.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.657.998 1.098.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -615.696
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -615.696
Alınan Faiz
-7.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.042.677 -126.473.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.042.677 -126.473.784
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-26.042.677 -126.473.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.859.817 2.442.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.859.817 2.442.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.339.657 1.896.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.199.474 4.339.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 8.199.474 6.740.532
Ticari Alacaklar
10 231.250.600 231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.660.506 19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
212.590.094 211.956.446
Diğer Alacaklar
11 19.745.921 22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
230.000 2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.515.921 20.461.116
Stoklar
13 57.945.347 52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.266.188 28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965 213.965
Diğer Dönen Varlıklar
21 8.868.417 8.780.649
ARA TOPLAM
327.489.912 350.909.166
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.664
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
327.491.576 350.909.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 471.487
Ticari Alacaklar
10 77.818.168 85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
77.818.168 85.340.639
Diğer Alacaklar
11 123.992 115.304
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
123.992 115.304
Maddi Duran Varlıklar
15 94.166.229 98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.368.487 11.505.116
Şerefiye
9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.295.780 2.432.409
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 8.618.186 4.589.787
Diğer Duran Varlıklar
21 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.484.554 200.709.931
TOPLAM VARLIKLAR
519.976.130 551.619.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 286.660.920 242.472.639
Ticari Borçlar
10 41.163.740 106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
293.910 26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.869.830 79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.432.897 1.994.694
Diğer Borçlar
11 11.923.700 13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.647.945 2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.275.755 10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 357.587 2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.987.569 6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 97.371 4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.890.198 6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 23.470.836 18.463.298
ARA TOPLAM
375.997.249 391.929.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.997.249 391.929.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 55.145.891 73.291.495
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.732.240 5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.732.240 5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.563.519 849.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.441.650 80.120.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
435.438.899 472.050.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.537.231 79.568.885
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.572.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.572.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.572.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 714.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
714.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.872.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 -4.238.596 39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -10.073.826 -56.118.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.537.231 79.568.885
TOPLAM KAYNAKLAR
519.976.130 551.619.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 26.832.215 -743.007 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823.591 -18.823.591 -18.823.591
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 11.463.264 -26.832.215 796.637 720.599 -24.022.984 33.692.258 -5.292.803 -5.292.803
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 0 53.630 7.872.807 44.543.980 -18.823.591 124.623.672 124.623.672
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 7.872.807 39.695.831 -56.118.640 79.568.885 79.568.885
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.073.826 -10.073.826 -10.073.826
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.857.959 -43.934.427 56.118.640 15.042.172 15.042.172
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 7.872.807 -4.238.596 -10.073.826 84.537.231 84.537.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.073.826 -18.823.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.073.826 -18.823.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.073.826 -18.823.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763217


BIST