Ana Sayfa***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 18:14 www.borsagundem.com

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.786 -4.914.325 -5.026.111 43 -5.026.068
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.118.781 12.947.069 110.959 -57.839.629 -4.914.325 29.397.356 3.204 29.400.560
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 0 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.250 -7.467.862 -7.695.112 -13 -7.695.125
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 0 110.959 -44.181.529 -7.467.862 27.133.214 4.510 27.137.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.318.434 11.156.677
Dönem Karı (Zararı)
-7.695.125 -5.026.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.841.006 405.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 534.713 557.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.075.585 241.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 2.075.585 241.555
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -288.456 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 57.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -538.078 -393.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.199.872 15.949.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.217.894 -733.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -617.445 -300.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 14.262.258 27.266.876
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 -314.058 903.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.360.191 -26.850.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,25 -1.988.586 15.663.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.345.753 11.328.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -1.027.319 -172.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.040 8.261.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11