Ana Sayfa***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08 Mayıs 2019 - 19:20 www.borsagundem.com

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 57.064.442 146.689.164
Satışların Maliyeti
24 -62.736.697 -101.646.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.672.255 45.042.619
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.672.255 45.042.619
Genel Yönetim Giderleri
25 -3.947.893 -10.160.257
Pazarlama Giderleri
25 -10.025.091 -21.843.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri -1.230.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 31.377.530 12.034.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -51.585.841 -17.640.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.853.550 6.202.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 222.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -2.019
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.853.550 6.423.307
Finansman Gelirleri
29 187.310 9.793.230
Finansman Giderleri
29 -8.347.683 -15.146.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.013.923 1.069.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -861.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -970.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 108.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.013.923 208.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.013.923 208.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -48.013.923 208.367
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.373.159 -4.460.579
Dönem Karı (Zararı)
-48.013.923 208.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.820.066 16.975.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.848.053 7.980.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.902.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.972.013 2.638.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.687.747 2.815.653
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.284.266 -177.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 562.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -108.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.567.016 -21.644.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
259.736.829 3.862.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.280.069 -17.412.536
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.713.663 7.654.843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.576.205 3.899.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-138.838.942 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.737.263 3.899.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.163.616 -15.400.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.750.956 -4.248.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.373.159 -4.460.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
482.323 -12.802.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.019 376.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.696 -13.179.305
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.526.262 20.692.217
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -70.178.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.526.262 90.870.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.220 3.428.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
329.220 3.428.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.998.954 1.570.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.328.174 4.998.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 5.328.174 5.439.648
Finansal Yatırımlar
9 0 0
Ticari Alacaklar
10 302.497.061 40.495.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
139.049.501 210.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
163.447.560 40.285.314
Diğer Alacaklar
11 9.977.446 25.942.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.265.031 15.179.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.712.415 10.763.202
Stoklar
13 44.260.696 42.547.033
Peşin Ödenmiş Giderler
14 178.028 26.555.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 874.369 1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar
21 9.944.522 6.146.053
ARA TOPLAM
373.060.296 148.203.308
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.500.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.060.296 149.703.308
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 0
Ticari Alacaklar
10 0 2.264.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.264.359
Diğer Alacaklar
99.589 146.579.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 141.795.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.589 4.784.530
Maddi Duran Varlıklar
15 103.917.804 147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.597.059 1.390.501
Şerefiye
9.072.707 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.524.352 1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler
14 421 607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.493.956 9.491.729
Diğer Duran Varlıklar
21 0 414.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.498.321 307.910.441
TOPLAM VARLIKLAR
491.558.617 457.613.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 214.114.531 165.588.269
Ticari Borçlar
10 64.381.458 20.484.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
57.131.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.250.283 20.484.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 6.139.754 3.303.010
Diğer Borçlar
11 7.788.272 8.507.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.849.709 1.350.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.938.563 7.157.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.177.755 32.192.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.227.904 1.126.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
173.139 71.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.054.765 1.054.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 8.757.749 0
ARA TOPLAM
304.587.423 231.202.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.587.423 231.202.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 89.550.941 66.492.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 0 159.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 159.504
Diğer Borçlar
11 0 60.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.687.747 1.731.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.687.747 1.731.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.238.688 77.671.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
396.826.111 308.873.683
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.732.506 148.740.066
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.726.522 26.138.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.726.522 26.138.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
431.630 26.832.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.158.152 -693.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -49.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -49.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 45.623.298 68.566.964
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -48.013.923 -33.692.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.732.506 148.740.066
TOPLAM KAYNAKLAR
491.558.617 457.613.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 0 18.194.585 7.152.208 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
208.367 208.367 208.367
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.822.918 0 13.572.501 -13.572.501 -1.822.918 -1.822.918
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 16.371.667 7.152.208 70.432.392 208.367 186.251.842 186.251.842
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Diğer Düzeltmeler
-33.692.258 33.692.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.013.923 -48.013.923 -48.013.923
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 -16.352.466 720.599 10.748.592 0 -5.993.637 -5.993.637
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -1.726.522 7.872.807 45.623.298 -48.013.923 94.732.506 94.732.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.013.923 208.367
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.013.923 208.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.013.923 208.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762321


BIST