Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30 Nisan 2019 - 20:14 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 927 363.093 -38.181.478 -2.128.025 604.007 604.007
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.128.025 2.128.025 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -1.083 0 0 632.324 631.241 631.241
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -156 363.093 -40.309.503 632.324 1.235.248 1.235.248
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
27 0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 -4.518 0 0 553.818 549.300 549.300
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -5.776 2.594.711 -42.600.058 553.818 1.092.185 1.092.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87 -24
Dönem Karı (Zararı)
37 553.818 632.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-668.283 -765.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.140 29.316
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.881 4.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.881 4.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 7
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 7
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 -699.304 -799.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
114.552 133.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.509.614 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.117 133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.352 942
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.259.638 33.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.969 52.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.432 163.414
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -146.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.644 29.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.362 20.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.006 9.024
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87 -24
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -7
Ödenen Faiz
0 -7
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87 -31
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87 -31
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.103 119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.190 88


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.190 2.103
Finansal Yatırımlar
7 26 26
Ticari Alacaklar
10 0 17.509.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 17.509.614
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 725.488 497.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 719.816 493.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.672 3.669
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 10.294 4.942
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 10.294 4.942
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 2
ARA TOPLAM
738.008 18.014.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
738.008 18.014.058
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.997.017 2.297.713
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 137.157 166.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 712.225 707.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.846.399 3.171.881
TOPLAM VARLIKLAR
4.584.407 21.185.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 188.084 17.447.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 0 17.279.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 188.084 168.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 313.562 284.593
Diğer Borçlar
11 220.877 166.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 216.745 155.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.132 11.115
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.397.734 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.358.770 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 38.964 38.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.061 63.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 53.014 36.925
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 264.917 245.911
ARA TOPLAM
3.465.235 20.606.377
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.465.235 20.606.377
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.987 36.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 26.987 36.677
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.987 36.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.492.222 20.643.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.092.185 542.885
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -5.776 -1.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.776 -1.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -5.776 -1.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.594.711 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -42.600.058 -40.309.503
Net Dönem Karı veya Zararı
37 553.818 -2.290.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.092.185 542.885
TOPLAM KAYNAKLAR
4.584.407 21.185.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -169.559 -164.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 723.419 855.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 -58.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
553.860 632.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
553.860 632.847
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 -42 -523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
553.818 632.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
553.818 632.324
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 553.818 632.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 553.818 632.324
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,01380000 0,01580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.518 -1.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.518 -1.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.518 -1.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
549.300 631.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
549.300 631.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759998


BIST