Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30 Nisan 2019 - 20:09 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.392 0 0 -154.936 -156.328 -156.328
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -15.692 474.975 -9.003.502 -154.936 14.100.919 14.100.919
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725
Transferler
27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -5.659 0 0 -533.183 -538.842 -538.842
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -533.183 9.784.883 9.784.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
605 -203.105
Dönem Karı (Zararı)
37 -533.183 -154.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
413.149 7.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.886 7.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.886 7.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
415.035 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 415.035 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.639 -56.006
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.493 -630.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.058 474.238
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.813 -19.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.622 77.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23.653 32.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.358 352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.370 10.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.370 10.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
605 -203.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
415.035 0
Ödenen Faiz
33 -415.035 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
605 -203.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
605 -203.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
624 127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 624 19
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.663.352 1.661.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.641.886 1.641.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.466 20.282
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 8.237 424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 237 237
ARA TOPLAM
1.672.450 1.661.974
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.672.450 1.661.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.255.358 15.246.865
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.255.358 15.246.865
TOPLAM VARLIKLAR
16.927.808 16.908.839
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.144.291 5.729.256
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 266.081 241.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 266.081 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 243.747 220.094
Diğer Borçlar
11 313.034 234.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 280.032 208.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 33.002 26.424
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.262 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.262 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 112.681 100.311
ARA TOPLAM
7.103.096 6.538.221
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.103.096 6.538.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.829 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 39.829 46.893
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.829 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.142.925 6.585.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.784.883 10.323.725
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -22.893 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.893 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -22.893 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -12.934.090 -8.016.270
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -533.183 -4.917.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.784.883 10.323.725
TOPLAM KAYNAKLAR
16.927.808 16.908.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -132.278 -146.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.334 23.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -150 -31.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-118.094 -154.213
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-118.094 -154.213
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 -415.089 -723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-533.183 -154.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-533.183 -154.936
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -533.183 -154.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -533.183 -154.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,02420000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.659 -1.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.659 -1.392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.659 -1.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.842 -156.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-538.842 -156.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759990


BIST