Ana Sayfa***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29 Nisan 2019 - 22:29 www.borsagundem.com

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 805.085
Satışların Maliyeti
17 0 -601.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 203.139
BRÜT KAR (ZARAR)
0 203.139
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.057.788 -556.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 219.171 196.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -138.424 -496.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.977.041 -653.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.977.041 -653.264
Finansman Giderleri
20 -1.129.633 -640.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.106.674 -1.293.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
617.101 269.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 617.101 269.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.489.573 -1.023.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.489.573 -1.023.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.489.573 -1.023.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/(Zarar) 22 -0,01320000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.812.273 -2.351.141
Dönem Karı (Zararı)
-2.489.573 -1.023.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
339.558 680.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.402 704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.684 6.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 38.684 6.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
910.573 942.505
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -192.585 -76.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.125.657 640.103
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 0 378.466
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -22.499 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -617.101 -269.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
255.070 -2.083.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
450.001 -103.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
450.001 -103.592
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 601.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.220 -11.797.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.218 86.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.002 -11.884.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-129.953 -129.782
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.200.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 9.200.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.198 146.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.041 64.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-149.157 81.231
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.894.945 -2.427.056
Alınan Faiz
129.026 75.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.354 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.939.498 2.548.054
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.699.256 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.500.917 -320.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.750.001 -320.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-750.916 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.055 0
Ödenen Faiz
-2.253.786 -531.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.127.225 196.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.127.225 196.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.647 44.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.682.872 241.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.746.687 555.903
Ticari Alacaklar
151.432 578.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 151.432 578.934
Diğer Alacaklar
144.503 81.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 144.503 81.245
Stoklar
7 2.528.432 2.528.432
Peşin Ödenmiş Giderler
14 15.129 39.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 46.354 27.075
Diğer Dönen Varlıklar
13 319.746 332.536
ARA TOPLAM
7.952.283 4.143.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.952.283 4.143.330
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 180.654.739
Maddi Duran Varlıklar
9 5.415 6.119
Kullanım Hakkı Varlıkları
37.958 0
Diğer Duran Varlıklar
13 2.637.123 2.567.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.335.235 183.227.914
TOPLAM VARLIKLAR
191.287.518 187.371.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.266 22.630.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.266 750.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.266 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 750.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.879.176
Banka Kredileri
0 21.879.176
Ticari Borçlar
518.524 364.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 113.718 63.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 404.806 300.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 24.680 154.633
Diğer Borçlar
402.510 481.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 402.510 481.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
403.317 373.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 71.111 41.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 332.206 332.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 10.896 81.477
ARA TOPLAM
1.383.193 24.085.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.193 24.085.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 16.724 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.724 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.724 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
137.059 128.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 137.059 128.271
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 15.731.119 16.348.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.884.902 16.476.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.268.095 40.561.504
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.019.423 146.809.740
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.866 -20.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.866 -20.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.848.256 -23.216.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.489.573 -9.632.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.019.423 146.809.740
TOPLAM KAYNAKLAR
191.287.518 187.371.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.023.793 -1.023.793 -1.023.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.023.793 -1.023.793 -1.023.793
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -23.216.079 -1.023.793 155.421.588 155.421.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740
Transferler
-9.632.177 9.632.177 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573
Dönem Karı (Zararı)
-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573
Sermaye Arttırımı
29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.489.573 174.019.423 174.019.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.489.573 -1.023.793
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.489.573 -1.023.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.489.573 -1.023.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759009


BIST