Ana SayfaJCR, Gedik Yatırım Holding'in Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ?A+(Trk)' ve ?A-1 (Trk)', görünümleri ?Stabil' olarak teyit etti----

JCR, Gedik Yatırım Holding'in Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ?A+(Trk)' ve ?A-1 (Trk)', görünümleri ?Stabil' olarak teyit etti

26 Nisan 2019 - 16:45 www.borsagundem.com

JCR Eurasia Rating, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun ve Kısa
Vadeli Ulusal Notlarını ?A+(Trk)' ve ?A-1 (Trk)',  görünümleri ise
?Stabil' olarak teyit etti.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı
JCR Eurasia Rating, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin kredi
derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını
'A+(Trk)' ve 'A-1(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil'
olarak teyit etti. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel
Para Notlarını ülke tavanı olan 'BBB-' olarak, görünümlerini ise
'Negatif' olarak teyit etmiştir.
Türkiye sermaye piyasaları ekosisteminde önemli bir faaliyet
geçmişi bulunan Gedik Yatırımın konumu ve tecrübesi Holding
organizasyonu ile konsolide edilmektedir. Holding'in ana
yatırımlarından Gedik Yatırım, sahip olduğu geniş şube ağı, pay ve
kaldıraçlı işlemler piyasasındaki yüksek işlem hacimleri, öz-kaynak
düzeyi, varlık büyüklüğü gibi göstergeler açısından, banka sahipliği
dışında kalan aracı kuruluşlar arasında en ön sıralarda yer
almaktadır. Önemli faaliyet hacimleri ve geçmişleri bulunan Gedik
Portföy Yönetimi A.Ş. ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım
bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Gedik Yatırım Holding A.Ş., (kısaca Holding) 1998 yılında Gedik
Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak kurulduktan sonra 2014 yılında yatırım
holding şirketine dönüşmüştür. Holding'in ana faaliyet odağında
inovasyon yaratan ve sahip oldukları teknolojik avantaj ile yüksek
büyüme ve karlılık potansiyeline sahip olan girişimlere yatırım yapmak
bulunmaktadır. Holding'in mevcut yatırım portföyünün önemli bir
bölümünü Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oluşturmaktadır.
Gedik Yatırım Holding A.Ş., kuruluş felsefesi ile uyumlu olacak
şekilde, aktifinin önemli bir bölümünü portföy yatırımlarına
ayırmaktadır. Holdingin karlılık ve özkaynak yapısını, portföyündeki
firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki gelişmeler, finansal
yapıları ve hisse senedi performansları etkilemektedir. Holdingin
portföyünün büyük bir kısmını oluşturan Gedik Yatırım Menkul Değerler
A.Ş' ye ( JCR Eurasia Rating tarafından ) verilen yüksek seviyedeki
yatırım yapılabilir not ,(AA (Trk)), Holding'in varlık kalitesi
açısından önemli bir gösterge olarak dikkate alınmış olup notun
oluşumundaki temel faktör konumundadır. Bununla birlikte, fonlama
yapısını tahvil ihracı ile çeşitlendirmesi, faaliyetlerine kıyasla
kontrol altına alınmış operasyonel giderleri, etkili risk yönetimi
anlayışı ve sahip olduğu deneyimli yönetici kadrosu Holdingin yüksek
seviyedeki yatırım yapılabilir notuna etki eden faktörlerdir. Diğer
taraftan, yatırımların Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye
yoğunlaşması, varlık ve sektör konsantrasyonu açısından kısıtlayıcı
faktör olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Holdingin, iştirak hissesi
değerlemelerinden oluşan hasılatının şimdilik likidite imkanları
yaratmaması ve kısa vadeli borçlardaki artış nedeniyle likidite
dengesinin düşük seviyesi, Holdingin uzun ve kısa vadeli notları
üzerinde stres unsuru olmaya devam etmektedir.
Diğer taraftan, firmanın uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel
para notları aktif ve öz kaynak karlılığı, sermayeleşme düzeyi, fon
kaynaklarına ulaşma becerisi, aktif büyüklüğü ve kompozisyonu, küresel
ve yerel faktörlerden kaynaklanan politik ve ekonomik risklerin firma
bilançosu üzerine olası etkileri dikkate alınarak, ülke notu tavanı
olan "BBB-" olarak belirlenmiştir. Firmanın içsel kaynak yaratma
düzeyi, karlılık göstergeleri, sermaye yeterlilik tabanı ve likidite
rasyoları, aktif kalitesi, pazar payı ve sektörel gelişmeler, firmanın
not ve görünümdeki değişiklikleri belirleyici unsurlar olarak JCR-ER
tarafından önümüzdeki dönemde de yakından izlenecek hususlar arasında
yer alacaktır.
İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket
bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip
kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç
edilecek tahvilin şirketin diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve
teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı için şirketin
kurumsal yapısının notları ihraç ratingini de temsil etmektedir.
Ancak, ihraç ratingi notları yapılandırılmış finansman enstrümanlarını
kapsamamaktadır. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de
ihraç edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış olup vadelerine kadar
olan değerlendirmeleri içermektedir.
Holding'in ana hissedarı konumunda bulunan Erhan Topaç'ın sermaye
piyasalarında oldukça önemli bir geçmişi ve tecrübesi bulunmaktadır.
Diğer taraftan yatırım yapılan şirketleri önemli bir faaliyet
geçmişine, organizasyonel yapıya ve operasyonel kapasiteye sahiptir.
Bu bağlamda, kontrolü elinde bulunduran Erhan Topaç'ın finansal
gücünün yeterliliği ve firmayı destekleme arzusu ile yatırım yapılan
şirketlerin operasyonel destekleme kapasitesi dikkate alınarak
Desteklenme Notu (2) olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan Gedik
Yatırım'ın yüksek derecelendirme notu, yatırım yapılan halka açık
şirket hisselerinin sağladığı likidite ve güçlü sermaye yapısı ile
beraber yönetimin tecrübesi ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı
dikkate alınarak kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat
bir şekilde yerine getireceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu Kapsamda
'Ortaklardan Bağımsızlık Notu', yeterli düzeyi işaret eden (B) olarak
belirlenmiştir.

NOTLAR
Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm Negatif Negatif
Negatif Negatif
İhraç Notu - -
Ulusal Ulusal Not A+(Trk) A-1(Trk)
Görünüm Stabil Stabil
İhraç Notu A+(Trk) A-1(Trk)
Desteklenme Notu 2 -
Ortaklardan Bağımsızlık Notu B - "


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758328

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey