Ana Sayfa***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Nisan 2019 - 14:51 www.borsagundem.com
ma Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Hayır

Genel Kurul Çağraşlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi Kurul Tarihi a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir RA
İlçe rowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantıantı Tutanağını imzalama yetkiyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslarlan 2018 yılı Mali Tabloların nin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştn belirlenmesi
7 - Yönetim Kurım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
çerçevesinde Şirketin 2018 yılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında i
11 - Kurumsal Yönetim Teblir ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nunrek Genel Kurul'un onayına sunzılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek h Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2018 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Genel Kurul T