Ana SayfaEY: Yatırımcının özel sermaye fonlarına ilgisi artıyor----

EY: Yatırımcının özel sermaye fonlarına ilgisi artıyor

15 Nisan 2019 - 10:35 www.borsagundem.com

EY?nin 2019 Küresel Özel Sermaye Fonu Anketi?ne göre özel sermaye
fonu şirketlerinin finans yöneticileri, kar marjlarını artırmak
amacıyla dış kaynak kullanımının maliyetleri azaltmaya yardımcı
avantajını kullanmaya öncelik veriyor, aynı zamanda şirketlerini
büyütmek için dijital alanda vasıflı işgücü istihdamına
odaklanıyorlar. Bununla birlikte yatırımcıların yaklaşık %40?ının
önümüzdeki dönemde özel sermaye fonu şirketlerine daha fazla sermaye
aktaracağı öngörülüyor.
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, 2019 Küresel Özel
Sermaye Fonu Anketi?nin sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinden 103
özel sermaye fonu şirketinin finans yöneticileri (CFO) ile yapılan
görüşmeler sonucu oluşturulan rapor, CFO?ların stratejik öncelikleri
ile birlikte şirketlerin teknoloji ve veri dönüşümü, yetenek yönetimi
ve dış kaynak kullanımını inceleyerek sektörün 2019 görünümüne ışık
tutuyor. Bu yıl 6.?sı gerçekleştirilen anketin sonuçları, özel sermaye
fonlarının 2018 yılında yeni ürün sunulması ve teknolojik çözümlere
yatırım yapılması alanlarında kayda değer gelişim gösterdiklerine
ancak bu doğrultuda giderlerin de varlıklar kadar hızlı bir şekilde
artmaya devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan anket sonuçlarında,
CFO?ların kar marjlarını artırmak amacıyla dış kaynak kullanımının
maliyetleri azaltmaya yardımcı avantajını önceliklendirmeye
başladıkları ve aynı zamanda şirketlerini büyütmek için dijital alanda
vasıflı işgücü istihdamı gerektiğinin farkında oldukları görülüyor.

Fon yönetimdeki varlıkların büyütülmesi en önemli öncelik

Anket sonuçlarına göre yatırımcıların özel sermaye fonu
yatırımlarını giderek daha fazla tercih etmeleri ile birlikte CFO?lar
varlık büyümesini artırmaya ve hedge fonları ile rekabet etmeye
yöneliyor. Ankete katılan özel sermaye fonu şirketi CFO?larının %76?sı
yönetimleri altındaki varlıkların büyütülmesini şirketlerinin en
önemli önceliği olarak tanımlıyor. Bununla birlikte tipik bir
yatırımcının alternatifler portföyünün %18?i mevcut durumda geleneksel
özel sermaye fonu yatırımlarından oluşuyor. Pek çok hedge fonunun
durağan bir performans sergilediği göz önünde bulundurularak,
yatırımcıların yaklaşık %40?ının önümüzdeki dönemde özel sermaye fonu
şirketlerine daha fazla sermaye aktaracağı öngörülüyor. Böyle bir
ortamda CFO?ların bu hareketlenmeden faydalanmak istediği ve iyimser
bir tablo çizdikleri görülüyor. Ankete katılan CFO?ların yarısından
fazlası 2019?da yeni bir fon oluşturulmasını ve %65?i ise bu yeni
fonun sonuncuya göre daha büyük olmasını bekliyor.

Geleneksel olmayan ürün geliştirmeye odaklanıyorlar

Özel sermaye fonu CFO?larının, geleneksel alternatif varlık
yönetimi tekliflerinden tatmin olmayan yatırımcılara yönelik olarak
yeni stratejiler geliştirdikleri görülüyor. Müşterilerine geleneksel
olmayan ürünler sunan veya önümüzdeki iki yıllık dönemde sunmayı
planlayan CFO?ların %46?sı özel kredi,%25?i ise gayrimenkul, taşınmaz
varlıklar ve girişim sermayesine odaklanacağını ifade ediyor.

Teknoloji yatırımları ve dış kaynak kullanımı maliyetleri azaltacak

Anketin sonuçlarına göre varlıkların hızlı bir şekilde
artırılması özel sermaye fonu şirketlerinin kar marjlarına olumsuz
yansıyor. Ankete katılan CFO?ların %40?ı kar marjlarının geçtiğimiz
iki yılda gerilediğini, üçte biri sabit kaldığını, %28?i ise
yükseldiğini belirtiyor. Böyle bir ortamda maliyetleri azaltmayı
hedefleyen CFO?ların çeşitli alanlara odaklandıkları görülüyor.
CFO?ların %39?u teknoloji yatırımlarının kar marjı erozyonunun
sınırlandırılmasında bir öncelik olduğunu belirtirken, %37?si dış
kaynak kullanımına yöneliyor.
Öte yandan özel sermaye fonu CFO?ları pek çok fonksiyon için yakın
zamanda teknoloji yatırımı yaptığı ve yapmayı planladığına işaret
ediyor. Ankete katılan CFO?ların %66?sının geçtiğimiz iki üç yıllık
dönemde fon muhasebesi alanında teknoloji yatırımı gerçekleştirdiği,
%62?sinin yatırımcı ilişkileri, %57?si ödeme hesapları ve giderler,
%56?sının ise düzenlemelere uygunluk ve düzenleme raporlaması
alanlarında teknoloji yatırımı yaptığı görülüyor.

Sektörde dijital yetkinliklere sahip işgücü ihtiyacı var

Teknolojide kaydedilen ilerleme ve dijitalleşme ile birlikte
CFO?lar yatırım ve finans alanlarının ötesinde işgücü yetkinliklerine
ihtiyaç duyuyor. Anketin sonuçlarına göre CFO?ların %52?si veri ve
analiz deneyimine sahip çalışan arayışında olduklarını dile
getirirken, %23?ü kodlama ve programlama becerilerine sahip
çalışanlara ihtiyaç duyuyor.
Anket sonuçları, CFO?ların dış kaynak kullanımını maliyetleri
azaltmak amacıyla öncelikleri arasında aldıklarına işaret ediyor.
CFO?ların %94?ü vergi fonksiyonunun bazı bölümleri için bir
tedarikçiden hizmet aldıklarını, %89?u ise fon muhasebe hizmetleri
vergi raporlaması alanlarında bir tedarikçiden hizmet almayı
planladıklarını belirtiyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey