Ana SayfaTicaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kuruldu----

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kuruldu

15 Nisan 2019 - 06:35 www.borsagundem.com

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmasına karar
verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, 29 Şubat 2016'da Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan
Ticaretin Kolaylas¸tırılması Anlaşması'nın ilgili fıkrasında, üyelere
ulusal düzeyde bir Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi
kurulması yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamda, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'ndan
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, anlaşma
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, ilgili kurumlar arasında
koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı
ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Ticaret, Çevre ve Şehircilik,
Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve
Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Dış Ekonomi
İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası
Taşımacılılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği, Gümrük Müşavirleri
Derneği, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Vapur Donatanları
ve Acenteleri Derneği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz
Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Dış Ticaret Derneği
temsilcilerinden oluşan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi kuruldu.
Koordinasyon Komitesi'nde temsil edilmek üzere bakanlıklar bakan
yardımcısı, kurum ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyesi, gümrük müşavirleri dernekleri ise tümünü temsilen
yönetim kurulu başkanı düzeyinde daimi temas noktası tespit edecek.
Yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda
toplanması hedeflenen Koordinasyon Komitesi'nin sekretarya
hizmetlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.
Koordinasyon Komitesi'nin toplantılarına gerekli görüldüğünde
diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce
kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de
davet edilebilecek.
Komitenin çalışmalarının, 20016/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi
ile kurulan Ticaretin Kolaylas¸tırılması Kurulu tarafından bugüne
kadar yapılmış çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtilen
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Komitenin çalışmalarına destek olmak
için bir Teknik Komite kurulmasının da uygun olacağı bildirildi.
Koordinasyon Komitesi ve Teknik Komite'nin çalışma usul ve
esaslarının Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısında belirleneceği
kaydedilen genelgede, komite çalışmalarının bir bütünlük içinde
yürütülmesi ve eş güdümün sağlanması için komite üyelerine gereken her
türlü destek ve yardımın sağlanacağı belirtildi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey