Ana SayfaUlusoy Elektrik, Enel Enerji'ye ait makine ve teçhizatı 1,36 milyon TL bedel karşılığı satın aldı----

Ulusoy Elektrik, Enel Enerji'ye ait makine ve teçhizatı 1,36 milyon TL bedel karşılığı satın aldı

15 Nisan 2019 - 06:29 www.borsagundem.com

Ulusoy Elektrik, Enel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait makine
ve teçhizatı 1,36 milyon TL bedel karşılığı satın aldı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve
oybirliğiyle alınan 18.03.2019 tarih ve 7 numaralı toplantı kararına
istinaden Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları uyarınca kurulmuş ve
merkez ofisi 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi, N37/1, Sincan
Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 120751 sicil
numarası ile kayıtlı, Enel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait ilgili
taraflar arasında belirlenmiş sözleşmeler, fikri mülkiyet, sabit
kıymetler ve envanter dahil bir takım varlıkların (devralınacak
varlıklar) şirketimiz tarafından devralınmasına ve işlem fiyatının
belirlenebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğlerine
uygun olarak değerleme raporunun hazırlatılmasına karar verilmişti.
Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, makine ve ekipmana ilişkin
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye değerleme çalışması yaptırılmıştır.
Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı yöntemleri
kullanılmış ve yapılan çalışma sonucunda Enel Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ye ait sabit kıymetlerin toplam değeri 79.300 TL (KDV hariç)
olarak belirlenmiştir. Anılan değerleme raporunun özet kısmı ekte yer
almaktadır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla Enel Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ye ait envanterin defter değeri 1.152.786 TL olarak kayıt altına
alınmıştır
Bu bilgilere istinaden Enel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait
makine ve teçhizat değerleme raporunda sunulan 79.300 TL ve envanter
ise belirli bir kar marjı eklenerek bulunan 1.280.873 TL olmak üzere
toplam 1.360.173 TL (KDV hariç) bedel karşılığında Şirketimizce satın
alınmış, toplam satış bedeli peşin ve nakden ödenmiş olup malvarlığı
devri 12.04.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755913

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey