Ana Sayfa***Nisan, Mayıs ve Haziran Ayları Vergi Takvimi***----

***Nisan, Mayıs ve Haziran Ayları Vergi Takvimi***

15 Nisan 2019 - 06:03 www.borsagundem.com

15 Nisan 2019 Pazartesi
----------------------
- Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün
Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve
Ödemesi

22 Nisan 2019 Pazartesi
----------------------
- Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemes

24 Nisan 2019 Çarşamba
----------------------
- Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname
ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname
Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2019 Perşembe
----------------------
- 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
- 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi
Verilmesi
- Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
- 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Nisan 2019 Cuma
----------------------
- Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.
Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından
Yararlananlar İçin)
- Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında
Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2019 Salı
----------------------
- 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
- Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
- Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
- Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01 Mayıs 2019 Çarşamba
----------------------
- 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının
İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019
Tarihleri Arasında)

10 Mayıs 2019 Cuma
----------------------
- 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

14 Mayıs 2019 Salı
----------------------
- 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
- 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2019 Çarşamba
----------------------
- Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün
Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi
ve Ödemesi

17 Mayıs 2019 Cuma
----------------------
- 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
- 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2019 Pazartesi
----------------------
- Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2019 Perşembe
----------------------
- Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Beyanı
- Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mayıs 2019 Cuma
----------------------
- Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27 Mayıs 2019 Pazartesi
----------------------
- Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
- GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının
Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
- 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
- Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Mayıs 2019 Cuma
----------------------
- 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
- 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
- Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
- Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak
Alınması
- Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
- Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
- Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
- Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
- 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
- 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
- 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

10 Haziran 2019 Pazartesi
----------------------
- 16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Haziran 2019 Cuma
----------------------
- 16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17 Haziran 2019 Pazartesi
----------------------
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün
Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi
ve Ödemesi

20 Haziran 2019 Perşembe
----------------------
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2019 Pazartesi
----------------------
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
- Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
- Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Haziran 2019 Salı
----------------------
- 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
- 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı
Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

26 Haziran 2019 Çarşamba
----------------------
- Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen
Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
- Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey