Ana Sayfa***GEDIK* *OYLUM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi----

***GEDIK* *OYLUM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

12 Nisan 2019 - 19:30 www.borsagundem.com

***GEDIK******OYLUM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 12.100.000 TL'den 13.808.800 TL'ye artırılması dolasıyla, ihraç edilecek toplam 1.708.800 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla alıcı BRACKNOR FUND LIMITED'e  Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) satılacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak  üzere işlem fiyatı 1,09 TL olarak belirlenmiştir. 
Bu çerçevede satışa konu paylar, SPK'nun 28/03/2019 tarih ve 19/436 sayılı toplantısında aldığı karar ile onaylanan 02.04.2019 tarihli ihraç belgesi çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 16.04.2019 tarihinde  1.708.800 TL nominal değerli paylar "Borsa'da işlem gören nitelikte" nominal değerli pay ihraç edilmektedir.
Satış işleminin 16.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul' a  12.04.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. 
Saygılarımızla,
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755920


BIST