Ana Sayfa***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05 Nisan 2019 - 18:35 www.borsagundem.com

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarınn tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? ısı
Genel Kurul Tipi Olağaşlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönem 31.12.2018
Karar Tarihi 21.02.2019
Genel 28.03.2019
Genel Kurul Saati a Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2 Türkiye
Şehir İSTA ŞİŞLİ
Adres epe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 leri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nntı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2018 yılı Yönetim Kun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sun Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2018 yınço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden d karar alınması,.
6 - 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek aı,
7 - Yönetim Kurulu üye seçimi Yönetim Kurulu üye sayısılenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirleve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
10 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar haaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2019 yılındarı hakkında karar alınması,
11 - Bankamız Bilgilendirme Polsi,
12 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesiye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyeleücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
16 - DilekAlan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurulı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları - - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
- - Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S S nun 362. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesinin ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Abdulla Mubarak N Alkhalifa, Ali Rashid A A Alemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesi Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2020 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 120.000.000 -TL (Yüz yirmi milyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,.
- - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2019 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,
- - Bankacılık Kanuve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
- 2018 yılı içerisinde toplam 799.969,25.-TL'lik bağış yapıldığı, ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2018 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Toplantı tutanağı il04/04/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753562


BIST