Ana Sayfa***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11 Mart 2019 - 20:15 www.borsagundem.com

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2019
Karar Sayısı
1872
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:11.03.2018
KARAR SAYISI : 1872
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,  
1- 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo, faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporları tarafımızca incelendiğini,    2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     3- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 Beyan ederiz.    Saygılarımızla,
 Erhan TOPAÇ                                                   Onur TOPAÇ  Yönetim Kurulu Başkanı                                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Murahhas Üye      Tevfik Metin AYIŞIK                                          Ülkü Feyyaz TAKTAK  Yönetim Kurulu Üyesi                                     Yönetim Kurulu Üyesi             
Ersin Refik PAMUKSÜZER
Yönetim Kurulu Üyesi    
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747035


BIST