Ana Sayfa***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor----

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11 Mart 2019 - 20:14 www.borsagundem.com

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.262.788.393 603.787.427
Satışların Maliyeti
31 -2.128.120.113 -501.421.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.668.280 102.366.349
BRÜT KAR (ZARAR)
134.668.280 102.366.349
Genel Yönetim Giderleri
33 -85.039.715 -69.572.717
Pazarlama Giderleri
33 -20.867.102 -17.299.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 116.778.409 45.803.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -104.320.433 -38.839.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.219.439 22.458.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 5.461.010 4.722.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -63.818 -4.224.988
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.616.631 22.955.715
Finansman Gelirleri
37 20.252.367 9.592.968
Finansman Giderleri
37 -29.706.827 -16.931.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.162.171 15.617.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.892.497 1.579.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -6.250.673 -1.145.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.641.824 2.725.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.269.674 17.197.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.269.674 17.197.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
232 51.997
Ana Ortaklık Payları
28.269.442 17.145.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,41950000 0,25440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 497.858 8.724.540 17.692.309 -21.342.247 72.964.460 142.149 73.106.609
Transferler
30 116.318 -21.458.565 21.342.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 21.119 17.145.167 17.166.286 51.997 17.218.283
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.164 21.290 20.126 -20.126 0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Transferler
30 226.677 16.918.490 -17.145.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -718.016 28.269.442 27.551.426 229 27.551.655
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 -199.039 9.066.371 13.173.524 28.269.442 117.702.298 174.249 117.876.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.720.025 -40.104.437
Dönem Karı (Zararı)
28.269.674 17.197.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 28.269.674 17.197.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.194.810 3.617.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.625.302 3.268.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.284.018 1.251.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.209.101 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 1.251.616
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
74.917 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
435.924 690.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 159.774 750.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 276.150 -60.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.931 -13.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47, 53 -42.931 -13.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 8.892.497 -1.579.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.572 -59.934.608
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -23.900.477 -9.890.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
105.806.502 -101.308.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.288.541 204.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 114.095.043 -101.512.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.096.864 -6.784.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.096.864 -6.784.882
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
46 0 369.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -527.541 -186.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.123.172 55.044.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 197.465 10.258.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -68.320.637 44.786.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -218.083 2.008.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.052.195 814.010
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.052.195 814.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.022.132 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -6.151.745 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 1.129.613 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.434.912 -39.119.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -5.714.887 -984.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.394.323 -5.808.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.574 1.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 492.574 1.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.886.897 -5.810.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.669.679 -2.181.087
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.217.218 -3.629.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.575.023 40.172.651
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.325.839.740
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 10.153.419.733
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 172.420.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.575.022 -10.284.415.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -9.228.574 -10.122.286.218
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -17.346.448 -162.129.255
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1 -1.251.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.750.679 -5.740.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.750.679 -5.740.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 70.727.554 76.468.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.478.233 70.727.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.269.674 17.197.164
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-718.019 21.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -920.536 27.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
202.517 -6.151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 202.517 -6.151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-718.019 21.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.551.655 17.218.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
229 51.855
Ana Ortaklık Payları
27.551.426 17.166.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 247.683.714 232.742.505
Finansal Yatırımlar
43.672.631 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.672.631 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 43.672.631 19.628.263
Ticari Alacaklar
287.087.247 396.102.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.656.812 368.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 278.430.435 395.734.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
31.016.481 23.339.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.016.481 23.339.986
Peşin Ödenmiş Giderler
1.212.524 683.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.212.524 683.283
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 15.522 1.037.049
Diğer Dönen Varlıklar
0 3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
ARA TOPLAM
610.688.119 673.537.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
610.688.119 673.537.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.955.158 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.955.158 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 1.955.158 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.789.107 2.414.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.789.107 2.414.632
Maddi Duran Varlıklar
9.956.565 9.365.039
Binalar
14 2.815.780 3.367.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.608.035 4.151.513
Taşıtlar
14 1.246.603 205.860
Mobilya ve Demirbaşlar
14 542.080 417.708
Özel Maliyetler
14 1.744.067 1.222.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.066.267 3.888.773
Bilgisayar Yazılımları
17 4.066.267 3.888.773
Peşin Ödenmiş Giderler
1.014 2.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.014 2.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.207.413 3.603.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.975.524 21.373.469
TOPLAM VARLIKLAR
632.663.643 694.910.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.214.706 159.789.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.214.706 159.789.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 52.169.793 69.516.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 81.044.913 90.273.487
Ticari Borçlar
364.301.907 432.425.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.278.260 11.080.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 353.023.647 421.344.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.123.397 3.515.727
Diğer Borçlar
4.078.217 2.026.027
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.078.217 2.026.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 535.786 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.906.628 2.341.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 844.915 587.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.061.713 1.754.245
ARA TOPLAM
510.160.641 600.355.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.160.641 600.355.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
158 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 158 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.793.075 3.440.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.793.075 3.440.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 833.222 789.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.626.455 4.230.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
514.787.096 604.585.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.702.298 90.150.872
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.039 518.977
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -199.039 518.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.066.371 8.839.694
Yasal Yedekler
30 9.066.371 8.839.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.173.524 -3.744.966
Net Dönem Karı veya Zararı
41 28.269.442 17.145.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 174.249 174.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.876.547 90.324.892
TOPLAM KAYNAKLAR
632.663.643 694.910.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747032


BIST