Ana Sayfa***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11 Mart 2019 - 18:12 www.borsagundem.com

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2019
Karar Sayısı
508
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi: 11/03/2019 Sayısı: 508 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 31/12/2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının   a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,           GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülşeyma DOĞANÇAYErol GÖKER Genel Müdür        Yönetim Kurulu Başkanı    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746810


BIST