Ana Sayfa***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu----

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

07 Mart 2019 - 18:10 www.borsagundem.com

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2 yatırımcı konferansına katılım gösterildi 89 tane analist ve yatırımcı toplantısı yapıldı. Ek olarak, düzenli olarak kredi derecelendirme şirketleri ile toplantılar gerçekleştirildi.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666863
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul İngilizce: https://www.qnbfinansbank.com/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamakla birlikte Genel Kurul Toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açıktır. 2017 yılına ilişkin yapılan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 99,88
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2017 yılı karından kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
2017 yılı karından kar dağıtımı yapılmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2018 0 % 99,88 % 0 % 99,88 QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) 14. Madde 683 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671538


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 yılı Faaliyet Raporu?nun Banka?nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Bölümü?nde (sayfa: 82) paylaşılmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2018 yılı Faaliyet Raporu?nun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu?nun 5.6. numaralı Mali Haklar Bölümü?nde (sayfa: 63) ve Finansal Raporlar?ın ilgili dipnotunda paylaşılmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 12 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 60 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 20 12 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 83 % 17 Gerekli sıklıkta -
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 0 5 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu?nun 2018 yılı öz-değerlendirme süreci devam etmektedir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2018 yılında Denetim Kurulu?na 4 rapor sunmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2018 yılı Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? Bölümü (sayfa: 74-79)
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Ömer Arif Aras
İcra başkanı / genel müdürün adı
Temel Güzeloğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin % 25'inin altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Ömer Arif Aras İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sinan Şahinbaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Abdulla Mubarak Al-Khalifa İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ali Rashid Al-Mohannadi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ali Teoman Kerman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2013 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Durmuş Ali Kuzu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/08/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Fatma A. Al-Suwadi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Noor Mohammad Al-Naimi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/06/2017 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Osman Reha Yolalan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2016 Bulunmamaktadır. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ramzi Talat A. Mari İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Temel Güzeloğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
170
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunabilir, [email protected] adresine e-posta gönderebilir, veya https://www.qnbfinansbank.com/sikayetim-var/default.aspx adresinde yer alan "İhbarda bulunmak istiyorum" isimli formu doldurabilir. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikayet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İlgili insan kaynakları politikaları kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2018 yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir. (sayfa: 43-44)
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2018 yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde (sayfa: 43-44) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu?nun Menfaat Sahipleri Bölümü?nde (sayfa: 60-61) özetlenmiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Etik Kurallar Politikası bulunmamakla beraber, kurumsal internet sitesinde de erişime açık bulunan ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası? bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan ?QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları Talimatı? ve ?QNB Finansbak Çalışanı Davranış Kuralları Talimatı? bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, 2018 yılı Faaliyet Raporu?nda Banka?nın Sürdürülebilirlik Çalışmaları?na yer verilmektedir. (sayfa: 65-71)
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Banka?nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?na kurumsal websitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
QNB Finansbank Kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri)
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
QNB Finansbank Kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında Ortaklık Yapısı başlığı ile yayımlanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi)
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
-
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Komitelerin ve Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler (sayfa: 52)
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Banka?nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler (sayfa: 64)
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu ? Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ? Bölüm IV ? Menfaat Sahipleri (sayfa 60-62)
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu ? İnsan Kaynakları (sayfa: 43-44)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2018 yılında Yönetim Kurulu fiziken 7 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2018 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2018 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler (sayfa: 50)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ramzi Talat A. Mari Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ali Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Osman Reha Yolalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Burcu Günhar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Teoman Kerman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ramzi Talat A.Mari Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Durmuş Ali Kuzu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Noor Mohd Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatma A Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Rashid Al-Mohannadi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Fatma A Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Abdulla Mubarak N.Al-Khalifa Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Temel Güzeloğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Noor Mohd Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
- - Ali Rashid Al-Mohannadi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745978


BIST