Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04 Mart 2019 - 16:29 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2019

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli kararı ile
Şirketimiz Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye tavanı, 27.02.2015 tarih ve 05/253 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") izni ile 30.000.000,00 (otuz milyon) Türk Lirası olarak belirlenmiş olup Kurul'un 09.03.2015 tarihli ve 29833736-110.03.01-605 E.2576 sayılı izni ile kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde uzatılmasına karar verilmişti.
Yeni kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ihtiyacı sebebiyle, Kurul'un II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ("Tebliğ") 6. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Şirketimizin mevcut 30.000.000,00 (otuz milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2019 yılından itibaren beş yıllık süre için (2019-2023 yıllarında) geçerli olması için Kurul'dan izin alınmasına,
Bu kapsamda, ekte yer alan ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadili metninin Kurul onayına sunulmasına ve bu amaçla Tebliğ'in 7. maddesinde açıklanan belgelerle Kurul'a başvuru yapılarak, Kurul'dan söz konusu onayın alınabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,
Kurul onayını müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan söz konusu onayın alınabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 doc09632220190304152459.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744717


BIST