Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01 Mart 2019 - 18:53 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -10.768.708 24.997.878 24.997.878
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.768.708 10.768.708 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.615 0 0 -9.751.784 -9.753.399 -9.753.399
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -9.751.784 15.244.479 15.244.479
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -9.751.784 15.244.479 15.244.479
Transferler
27 0 0 0 0 0 -9.751.784 9.751.784 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -2.934 0 0 -4.917.820 -4.920.754 -4.920.754
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.098 -412.040
Dönem Karı (Zararı)
37 -4.917.820 -9.751.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.306.244 10.846.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.146 8.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.146 8.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.729.371 248.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.729.371 248.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 3.549.727 10.589.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-591.522 -1.507.234
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-564.420 72.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -473.748 -730.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 13.576 -14.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 78.240 -11.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 156.213 63.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 196.177 -820.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.440 -67.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 1.304 6.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.136 -73.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-203.098 -412.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115 615.248
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.729.256 863.576
Ödenen Faiz
33 -1.729.371 -248.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.213 203.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.213 203.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 203.232 24
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19 203.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19 203.232
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.661.294 1.187.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.641.012 1.168.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.282 18.741
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 424 14.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 237 1.541
ARA TOPLAM
1.661.974 1.406.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.661.974 1.406.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.246.865 18.232.172
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.246.865 18.232.172
TOPLAM VARLIKLAR
16.908.839 19.638.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.729.256 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 543.837
Ticari Borçlar
10 241.459 163.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 241.459 163.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 220.094 63.881
Diğer Borçlar
11 234.676 38.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 208.252 7.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.424 31.288
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.425 4.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.425 4.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 100.311 67.348
ARA TOPLAM
6.538.221 881.563
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.538.221 881.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.456.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.893 24.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 46.893 24.459
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 31.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.893 3.512.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.585.114 4.394.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.323.725 15.244.479
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -17.234 -14.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.234 -14.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -17.234 -14.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -8.016.270 1.735.514
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -4.917.820 -9.751.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.323.725 15.244.479
TOPLAM KAYNAKLAR
16.908.839 19.638.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -519.035 -433.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.334.204 2.238.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.002.895 -11.308.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.187.726 -9.502.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.187.726 -9.502.810
Finansman Gelirleri
34 0 0
Finansman Giderleri
33 -1.730.094 -248.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.917.820 -9.751.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.917.820 -9.751.784
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -4.917.820 -9.751.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -4.917.820 -9.751.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,22350000 -0,44330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.934 -1.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.934 -1.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.934 -1.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.920.754 -9.753.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.920.754 -9.753.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744217


BIST