Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Şubat 2019 - 18:21 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş.2018 YILI KAR DAĞITIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016 Peşin 2,9285204 292,85204 2,4892423 248,92423

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 17.04.2019 19.04.2019 18.04.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 28/02/2019 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 17/04/2019 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2018 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 4.304,88 TL, NET: 3.659,15 TL dir.
2018 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 13.721.821,76 TL olup,12.430.358,40 TL pay sahiplerine,1.291.463,36 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2018 yılı toplam dağıtılacak net tutar 11.663.548,50 TL olup ,10.565.804,64 TL pay sahiplerine ,1.097.743,86 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018 kar dağıtım kap.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.598.990,68

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 20.067.898 19.931.172,8
4. Vergiler ( - ) 3.924.606 3.941.137,98
5. Net Dönem Kârı 16.143.292 15.990.034,82
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.143.292 15.990.034,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.228.658,4
* Nakit 3.228.658,4
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.291.463,36
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.201.700
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.350.959,24
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.070.511
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 11.663.548,5 72,25 2,4892423 248,92
TOPLAM 11.663.548,5 72,25 2,4892423 248,92

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz 28/02/2019 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 17/04/2019 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2018 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 4.304,88 TL, NET: 3.659,15 TL dir.
2018 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 13.721.821,76 TL olup,12.430.358,40 TL pay sahiplerine,1.291.463,36 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2018 yılı toplam dağıtılacak net tutar 11.663.548,50 TL olup ,10.565.804,64 TL pay sahiplerine ,1.097.743,86 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genl kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743308


BIST