Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2019 - 18:12 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144 33.044.144
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.311.720 5.630.347 -67.133 560.707 -286.669 2.555.305 1.410.611 17.544.180 1.385.076 33.044.144 33.044.144
Transferler
299.215 1.085.861 -1.385.076 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30,32 9.432 5.051.382 5.060.814 5.060.814
Dönem Karı (Zararı)
32 5.051.382 5.051.382 5.051.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.432 9.432 9.432
Sermaye Azaltımı
-67.133 67.133 0 0
Kar Payları
23 -2.467.427 -2.467.427 -2.467.427
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 0 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -10.262 -10.262 -10.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.262 -10.262 -10.262
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.152.352 5.051.382 35.627.269 35.627.269
Transferler
513.964 4.537.418 -5.051.382 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30,32 46.486 16.143.292 16.189.778 16.189.778
Dönem Karı (Zararı)
32 16.143.292 16.143.292 16.143.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 46.486 46.486 46.486
Kar Payları
23 -2.883.729 -2.883.729 -2.883.729
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.670 54.670 54.670
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.890.440 6.727.933
Dönem Karı (Zararı)
32 16.143.292 5.051.382
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 16.143.292 5.051.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.151.363 1.419.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.757.295 1.649.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -26.152 -25.700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.361 -25.700
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-43.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 153.831 103.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
153.831 126.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.611.219 -1.416.155
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.524.879 -3.079.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.983.270 1.662.562
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.775
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-72.385 644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -13 -4
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13 -4
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.924.606 1.108.052
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-407.081 347.625
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -52 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -530.349 -131.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-530.349 -131.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -59.216 -8.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.216 -8.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -766.090 -178.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -50.708 61.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 976.129 621.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
976.129 621.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 78.456 109.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.104 -78.299
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.495 -80.437
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.391 2.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 2.841 9.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 -64.196 -57.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.473 -57.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.887.574 6.818.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.997.134 -90.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.882.733 -1.699.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -3.882.733 -1.699.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.876.029 -1.699.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.402.673 -2.211.541
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.393.630
Kredilerden Nakit Girişleri
4.393.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 32.100 -76.526
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
32.100 -76.526
Ödenen Temettüler
23 -2.883.729 -2.467.427
Ödenen Faiz
29 -8.897.214 -19.986
Alınan Faiz
29 13.524.879 331.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
233.007 20.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.410.380 2.816.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.410.380 2.816.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.204.180 9.387.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.614.560 12.204.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.614.560 12.204.180
Finansal Yatırımlar
5 1.039 987
Vadeli Mevduatlar
983 944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56 43
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
56 43
Ticari Alacaklar
9 821.299 290.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
821.299 290.950
Diğer Alacaklar
10 65.092 6.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.092 6.322
Stoklar
11 1.572.924 806.834
Peşin Ödenmiş Giderler
12 76.080 25.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.080 25.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.055.996 90.607
Diğer Dönen Varlıklar
22 195.414 133.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
195.414 133.941
ARA TOPLAM
31.402.404 13.559.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.402.404 13.559.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.809 50.809
Diğer Finansal Yatırımlar
50.809 50.809
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 17.197 16.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.197 16.751
Maddi Duran Varlıklar
14 26.633.416 24.465.835
Arazi ve Arsalar
1.399.928 1.399.928
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.950.694 2.412.356
Binalar
18.216.276 17.523.631
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.379.045 599.669
Taşıtlar
62.649 52.464
Mobilya ve Demirbaşlar
1.872.210 1.687.162
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.752.614 790.625
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.842
Bilgisayar Yazılımları
4.842
Peşin Ödenmiş Giderler
12 236 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
236 405
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.706.500 24.533.800
TOPLAM VARLIKLAR
58.108.904 38.092.824
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.425.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.425.200
Banka Kredileri
5.425.200
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 65.018 32.918
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
65.018 32.918
Ticari Borçlar
9 2.466.665 1.490.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.466.665 1.490.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 249.049 170.593
Diğer Borçlar
8,10 283.266 277.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 277.285 269.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.981 7.372
Ertelenmiş Gelirler
12 60.717 57.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
60.717 57.876
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 87.511 51.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
87.511 51.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.723
ARA TOPLAM
8.637.426 2.082.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.637.426 2.082.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 279.414 161.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
279.414 161.961
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 204.076 210.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
483.490 372.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.120.916 2.455.293
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 48.987.988 35.637.531
Ödenmiş Sermaye
23 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
23 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -230.751 -277.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.751 -277.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.751 -277.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 3.368.484 2.854.520
Yasal Yedekler
3.368.484 2.854.520
Diğer Yedekler
23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 17.860.711 16.162.614
Net Dönem Karı veya Zararı
32 16.143.292 5.051.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.987.988 35.637.531
TOPLAM KAYNAKLAR
58.108.904 38.092.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 31.966.496 15.008.026
Satışların Maliyeti
24 -15.934.535 -10.136.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.031.961 4.871.848
BRÜT KAR (ZARAR)
16.031.961 4.871.848
Genel Yönetim Giderleri
25 -854.774 -822.095
Pazarlama Giderleri
25 -223.165 -177.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 4.245.220 962.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.672.953 -129.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.526.289 4.705.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 36.794
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.526.289 4.742.635
Finansman Gelirleri
29 13.524.879 3.079.361
Finansman Giderleri
29 -9.983.270 -1.662.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.067.898 6.159.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.924.606 -1.108.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.941.138 -1.093.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 16.532 -14.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 16.143.292 5.051.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
32 16.143.292 5.051.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.143.292 5.051.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 32 0,03800000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 46.486 9.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.486 9.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.486 9.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.189.778 5.060.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.189.778 5.060.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743258


BIST