Ana SayfaBak Ambalaj tarafından yapılması planlanan Solvent Geri Kazanım Tesisi projesi ile ilgili 'ÇED Olumlu' kararı verildi----

Bak Ambalaj tarafından yapılması planlanan Solvent Geri Kazanım Tesisi projesi ile ilgili 'ÇED Olumlu' kararı verildi

27 Şubat 2019 - 09:48 www.borsagundem.com

Bak Ambalaj tarafından yapılması planlanan Solvent Geri Kazanım
Tesisi projesi ile ilgili 'ÇED Olumlu' kararı verildi.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün
internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"İZMİR ili ÇIGLI, ilcesi İzmir İli, Çiğli İlçesi, Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi, 26.I.III pafta, 2136 ada, 7 nolu parsel mevkiindeki
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan SOLVENT
GERİ KAZANIM TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan
ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve
değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14.
maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate
alınarak Bakanlığımızca ?Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu? Kararı
verilmiş olup İZMİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu
projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872
sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili
hükümlerine uyulması, mer?i mevzuat uyarınca ilgili
kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. "

https://ced.csb.gov.tr/izmir-ili-cigli---ilcesi-ced-olumlu--duyuru-373086

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey