Ana Sayfa***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21 Şubat 2019 - 21:05 www.borsagundem.com

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Peşin 15,15 1.515 12,8775 1.287,75
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 Peşin 15,15 1.515 12,8775 1.287,75

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.03.2019 01.04.2019 29.03.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0 0

Ek Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.712.789.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.700.951.260,62 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek
a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmamasına,
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.712.789.000,00 TL net dönem karına 40.062.607,81 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.752.851.607,81 TL olarak kar payı dağıtımının
3.363.416.736,94 TL ortaklara birinci kar payı,
430.434.143,06 TL dağıtılabilir diğer yedeklerden ortaklara kar payı
378.132.992,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
Şeklinde gerçekleştirilmesinin,
c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.793.850.880,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin
d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.793.850.880,00 TL kar payının 3.363.416.736,94 TL'sının cari yıl kazançlarından ve bakiye 430.434.143,06 TL'sının ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve genel kanuni Yedek Akçe tutarı olan 378.132.992,00 TL'sının 335.089.577,69 TL'lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 43.043.414,31 TL'lık kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasının
e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt %1.287,75 oranında ve 12,8775 TL net nakit kar payı ödenmesinin
f. Kar payı ödeme tarihinin 28 Mart 2019 olarak belirlenmesinin
20.03.2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2018.pdf
EK: 2 Dividend_Distribution_2018.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.419.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 597.085.809,18
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.675.724.000 3.908.386.463,04
4. Vergiler ( - ) -37.065.000 207.435.202,42
5. Net Dönem Kârı 3.712.789.000 3.700.951.260,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.712.789.000 3.700.951.260,62
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 40.062.607,81 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.752.851.607,81 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 3.363.416.736,94 12.520.960
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 3.350.895.776,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 335.089.577,69 335.089.577,69
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 14.282.685,37 2.444.945,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 430.434.143,06 430.434.143,06

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3.515.002.840,69 94,67 12,8775 1.287,75
C Grubu 0,15 0 12,8775 1.287,75
TOPLAM 3.515.002.840,84 94,67

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %51 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, %49 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741471


BIST