Ana Sayfa***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20 Şubat 2019 - 18:17 www.borsagundem.com

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -879.436 858.472 21.517.883 1.552.785 25.345.522 5.444 25.350.966
Transferler
21 196.597 1.356.188 -1.552.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -679.624 -5.084.421 -5.084.421 -5.084.421
Kar Payları
21 -2.776.561 -2.776.561 -2.776.561
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-756 -756 -5.444 -6.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
9.344 9.344 9.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.887 5.887 5.887
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -5.084.421 16.819.391 16.819.391
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -5.084.421 16.819.391 16.819.391
Transferler
21 -5.084.421 5.084.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 16.414.135 -603.500 6.661.253 22.471.888 22.471.888
Sermaye Arttırımı
21 16.590.000 -2.085.818 -14.504.182
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 39.291.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.411.852 -6.937.414
Dönem Karı (Zararı)
6.661.253 -5.084.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.661.253 -5.084.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.468.368 2.094.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 1.366.894 1.363.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.484.896 1.566.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.484.896 1.566.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -30.814 13.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-351.608
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -351.608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.000 -849.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.160.118 -3.629.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.155.670 -2.116.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.155.670 -2.116.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.056 -1.718.134
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -71.974 -61.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-11-12-13 -274.082 -1.656.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.754.063 -173.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 907.347 275.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.128 -476.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 897.219 752.018
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.324 102.098
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -47.078 37.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43725 235.402 64.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.969.503 -6.620.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -54.373 -104.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-503.278 -212.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.814.445 -1.430.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 158.905 34.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.905 34.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.973.350 -1.463.364
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.946.866 -1.446.619
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.484 -16.745
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.345.159 5.919.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 3.345.159 8.696.039
Ödenen Temettüler
-2.776.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.566 -2.448.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.566 -2.448.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.945.848 4.394.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.888.414 1.945.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.888.414 1.945.848
Ticari Alacaklar
6.874.431 4.718.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.874.431 4.718.761
Diğer Alacaklar
918.026 1.350.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 918.026 1.350.206
Stoklar
10 15.534.676 9.780.613
Peşin Ödenmiş Giderler
11 131.636 119.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 48.678
Diğer Dönen Varlıklar
2.017.147 1.202.732
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 133.965 61.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.883.182 1.140.741
ARA TOPLAM
30.364.330 19.165.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.364.330 19.165.975
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
14 35.008.351 16.126.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.443 36.579
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 45.443 36.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 390.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.074.723 16.575.272
TOPLAM VARLIKLAR
65.439.053 35.741.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 12.451.626 9.106.467
Ticari Borçlar
4.512.805 3.605.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 80.393 70.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.432.412 3.535.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.757.321 1.606.763
Diğer Borçlar
196.905 243.983
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 196.905 243.983
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 419.558 23.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 547.539 372.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
547.539 372.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 125.161 35.530
ARA TOPLAM
20.010.915 14.994.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.010.915 14.994.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.734.175 3.927.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.734.175 3.927.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.402.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.136.859 3.927.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.147.774 18.921.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.291.279 16.819.391
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 2.085.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 14.250.819 -1.559.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.414.135
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.163.316 -1.559.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.055.069 1.055.069
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 524.138 20.112.741
Net Dönem Karı veya Zararı
6.661.253 -5.084.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.291.279 16.819.391
TOPLAM KAYNAKLAR
65.439.053 35.741.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 68.339.099 49.442.222
Satışların Maliyeti
24 -51.844.397 -49.174.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.494.702 267.306
BRÜT KAR (ZARAR)
16.494.702 267.306
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.455.540 -4.270.571
Pazarlama Giderleri
25 -4.508.860 -3.163.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.993.375 2.188.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.454.090 -877.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.069.587 -5.855.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 351.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.421.195 -5.855.821
Finansman Gelirleri
28 2.457.793 1.306.713
Finansman Giderleri
28 -4.827.438 -522.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.051.550 -5.071.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-390.297 -13.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18-29 -455.162 -54.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 64.865 41.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.661.253 -5.084.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.661.253 -5.084.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.661.253 -5.084.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0,39650000 0,24210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.810.635 -679.624
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.442.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-773.717 -849.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.858.496 169.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.858.496 169.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.810.635 -679.624
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.471.888 -5.764.045
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.471.888 -5.764.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741130


BIST