Ana Sayfa***GEDIK* *DGKLB*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi----

***GEDIK* *DGKLB*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

19 Şubat 2019 - 12:21 www.borsagundem.com

***GEDIK******DGKLB*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [DGKLB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

          Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödenmiş sermayesinin  209.069.767 TL'den 269.069.767 TL'ye artırılması sonucu şirket sermayesinin  %28,698'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 60.000.000 nominal  değerli payların, tahsisli olarak şirket ortaklarından Doğanlar Yatırım Holding  A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri  kapsamında satılacaktır. Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı "Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 14.02.2019. tarih ve 10/221 sayılı toplantısında alınan karara  istinaden 1 TL nominal değere denk payların (1 adet) satış fiyatının 1 TL  nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine  İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak  üzere işlem fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir.  Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden  başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar  alınarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin  Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyat dikkate alınarak  belirlenmiştir. Satılacak 60.000.000 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  nezdinde, halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir. Satış işleminin  20/02/2019 tarihinde, takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi  öngörülmektedir.  Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici  rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu  işlemin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/02/2019 tarihinde  başvuru yapılmıştır.  Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740782


BIST