Ana SayfaDenge Yatırım Holding, film yapımı ve prodüksiyon şirketi kuruluşu ile hedef projelerin gerçekleştirilebilmesi için işlemlere başlanmasına karar verdi----

Denge Yatırım Holding, film yapımı ve prodüksiyon şirketi kuruluşu ile hedef projelerin gerçekleştirilebilmesi için işlemlere başlanmasına karar verdi

05 Şubat 2019 - 06:35 www.borsagundem.com

Denge Yatırım Holding, film yapımı ve prodüksiyon şirketi
kuruluşu ile hedef projelerin gerçekleştirilebilmesi için işlemlere
başlanmasına karar verdi.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Şirketimizin 04.02.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu
Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 28.01.2019 tarihli
ve 29833736-105.01.01.01-E.1256 sayılı yazısında belirtildiği üzere,
bedelli sermaye artırım müracaatımız, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 6/1
maddesi " Kurul, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir
ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olduğunun
tespiti hâlinde izahnamenin onaylanmasına karar verir. İzahnamenin
onaylanması sürecinde yapılacak incelemeye ilişkin usul ve esaslar
Kurulca belirlenir. İzahnamenin ayrı belgelerden oluşması hâlinde, her
bir belge ayrıca onaylanır. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer
alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği
gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye
olarak da kabul edilemez." kapsamında onaylanmamıştır.
Şirketimiz yönetim kurulu, 04 Şubat 2019 tarihinde şirket
merkezinde toplanarak, sermaye artırım müracaatımızda kurul onayına
sunulan izahname ve fon kullanım raporunda belirtilen projelerin ve
yatırımların tutarlılığını göstermek, şirketimizi sinema ve medya
sektöründe başarılı ve karlı hale getirmek, Ülkemizin sinema , dizi
film sektöründe dünya çapındaki tartışılmaz başarısında şirketimizin
de öncü şirketler içerisindeki yerini almasını sağlamak , ülkemize
sağlanacak sinema filmi ve dizi film ihracat gelirlerinde etkin rol
alabilmek ve üst sıralarda olabilmek amacı ile aşağıda yer alan
kararları almıştır
1. Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi
ve Ticaret A.Ş. unvanlı iştirakin 26.11.2018 tarihli ve 2018/30 No'lu
yönetim kurulunda kurulmasına karar verilmiş iken, sermaye artırım
sürecinde yaşanan gecikme nedeni ile iştirakin 1.000.000.-TL sermaye
ile kurulmasına, söz konusu kuruluş işlemlerine derhal başlanmasına,
2. Hedef projelerimiz ile ilgili, gerekli hazırlık
çalışmalarının başlanmasına, ilgili yayıncı kuruluşlar ile sözleşmeler
imzalanmasına,
3. Projelerimizin, uluslararası platformlarda satış ve
dağıtımının hızlandırılması amacı ile, uluslararası satış ajansları ve
yayın kuruluşları ile gerekli görüşmelerin yapılıp sözleşmeler
imzalanmasına,
4. Üretilecek projeler için, uluslararası platformda
işbirliği yapabileceğimiz Tv. , İnternet, Digital Platform ve her
türlü mecrada yayın yapan yayın Kuruluşları, yapımcı, fon ve diğer
yatırımcılar ile görüşmelerin hızlandırılmasına, uluslararası yapım
desteği veren sinema fonlarıyla çalışmalara başlanmasına,
5. Üretilen ve üretilecek içeriklerimizin, yurt içinde
daha etkin yayınlanmasına yönelik olarak yayın araçlarının kurulması
ya da satın alınmasına yönelik araştırma yapılmasına,
6. Şirketimiz unvanının Denge Medya Yatırım Holding
olarak tadil edilmesi için gerekli süreçlerin başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey