Ana Sayfa***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

31 Ocak 2019 - 18:13 www.borsagundem.com

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/01/2019
Karar Sayısı
2402
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 
T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca  düzenlenmiş olan 01.01.2018 ? 31.12.2018 dönemine ait Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları'nın Banka'nın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ali Fuat  Erbil
          Aydın Güler

                               Genel Müdür                         
                               Genel Müdür Yardımcısı

 
 
 
 
Jorge Saenz-Azcunaga Carranza                 Ricardo Gomez Barredo                    Belkıs Sema Yurdum
         Denetim Komitesi Üyesi                         Denetim Komitesi Üyesi                  Denetim Komitesi Üyesi
       
                                                          
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736701


BIST