Ana Sayfa***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

11 Ocak 2019 - 15:13 www.borsagundem.com

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Azerinteltek QSC ("Azerinteltek")
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi ve eğlence servisleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 AZN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.01.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
51.000 AZN (İnteltek'in payı)
Beher Pay Fiyatı
383 EUR
Toplam Tutar
19.530.177 EUR
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%28,07
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,67
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak ilişkisi sona erdirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
30 Kasım 2018 finansallarına göre satış sonucu oluşan kar 58,2 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Baltech Investment LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Satılan finansal duran varlığın diğer iki ortağından biri
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/11/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal şirket ve piyasa çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

16.11.2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde Şirketimizin, sermayesinin %55'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'nin ("İnteltek") sermayesinin %51'ine iştirak ettiği Azerinteltek'te sahip olduğu 51.000 AZN nominal değerdeki paylarının tamamının, Azerinteltek'in %24,5 hissedarı olan Baltech Investment LLC'ye, 19.530.177 Euro karşılığında devri 11 Ocak 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/732596


BIST