Ana SayfaTÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde, "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" kuruldu----

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde, "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" kuruldu

11 Ocak 2019 - 14:52 www.borsagundem.com

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in
evrensel çağrısı olan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda
çalışacak dünyanın ilk özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş
düşünce ve uygulama platformunu kurdu. "Hedefler İçin İş Dünyası
Platformu" adıyla faaliyet gösterecek platformun başkanlığını Ümit
Boyner üstlenecek. Birleşmiş Milletler'in yoksulluktan iklim
değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17
maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak
Platform ile iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha
katkısının artırılması hedefleniyor.
TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, sürdürülebilir bir kalkınma için
toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçti ve bu
konuda dünyanın 'özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk
düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformu' olan "Hedefler İçin İş
Dünyası Platformu"nu kurdu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Ümit
Boyner'in üstlendiği platform, özel sektör, kamu ve STK'ları,
'sürdürülebilir kalkınma' ortak paydasında buluşturacak ve özel
sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol
haritaları sunacak.
Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, belirlenecek odak sektörlere
yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı
diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve STK'lara
yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların
uygulanmasına rehberlik edecek Hedefler İçin İş Dünyası Platformu,
sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak.
Birleşmiş Milletler'in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal
cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerini temel alacak Platform ile işletmelerin uzun
vadeli başarısı güvence altına alınırken, Türk iş dünyasının
sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkılarının da artırılması
hedefleniyor..
TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP'nin ortak girişimiyle kurulan platformun
mutabakat zaptı, Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde düzenlenen toplantı
ile imzalandı. Toplantıya, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Kurucu
Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Bilecik, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, UNDP Mukim Temsilci Vekili
Claudio Tomasi ile BM Mukim Koordinatörü Irena Vojá?ková-Sollorano
katıldı.
Ümit Boyner: "Aynı hedef için bir araya geldiğimizde
gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok"
Dünyanın bugün insanlık tarihinin en iyi zamanlarını yaşamasına
rağmen küresel eşitsizliğin tüm tarihteki en üst seviyeye eriştiğini
hatırlatarak başlayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim
Kurulu Başkanı Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden
çevreye, adaletten iklim değişikliği ile yoksulluk ve açlığa uzanan
sorunlar yaşadığını belirtti.
"Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri bu sorunları gündemine
alarak, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve
adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden
gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsedi. 2030 yılına
sadece 11 yıl kaldı. Bu 11 yılda, dünyadaki açlığa son verebilir,
kadın-erkek eşitliğini sağlayabilir ya da iklim değişikliğini
durdurabilir miyiz?" diyen Boyner, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dört
yılda küresel performansımıza bakarak karamsar olmakla birlikte, diğer
yandan elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda 'evet',
bunları hala gerçekleştirebiliriz. Küresel hedeflerin belki de önemli
unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan
hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana
çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi
başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil
edebilirsek, evet, başarabiliriz."
Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun, değişime açık, rekabetçi ve
küresel ekonomiye entegre iş dünyası ile tüm kurumlarının hızlı
adaptasyon ve harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan
Boyner, "Aynı hedef için bir araya geldiğimizde
gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası
Platformunu, Türkiye'de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek
hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED'in üye tabanında yer alan 40
binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP'nin geniş küresel ağını bir
araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan
kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de
buluşturuyor. Bu Platform şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm
şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin
kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu
kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru
şekilde buluşmasını sağlayacak" dedi.
"Platform ile düşünce ve uygulama kuruluşlarından biri olmayı
hedefliyoruz"
Hedefler İçin İş Dünyası Platformunun odağına sürdürülebilir
kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir "düşünce-uygulama"
platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen
Boyner, şunları aktardı: "Bildiğiniz üzere 'think tank' kuruluşları
düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen
dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık 'Think Do Tank'
çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin
eylemlere dönüştürebilen bu "Think Do Tank"
uruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm
merkezi olarak tasarlanan Platform, BM'nin yoksulluktan iklim
değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar
17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl
süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında
sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını "teşhis" ederken eş zamanlı olarak
da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek
çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani
hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek
uygulayacağız."

12 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yoksulluğun ana nedenlerine
çözüm bulmayı ve "kimseyi arkada bırakmadan" herkes için fayda
sağlayan bir kalkınma modeli yaratmayı amaçlıyor" diyen Hedefler İçin
İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner, hedeflerin aynı zamanda iş
dünyası için de çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Boyner,
şöyle devam etti: "Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu'na göre iş
dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı
yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde
pazar fırsatı yaratılacak. Bu fırsatların yoğunlaştığı sektörler ise
Tarım ve Gıda, Enerji ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor ve dünya
ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturuyor. Araştırmalar aynı zamanda,
küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel
yatırım çektiğini gösteriyor. 2014 verilerine göre yatırımcılar sadece
ABD'de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21.4 trilyon doları Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine bağlı şirketlere yatırmışlar. Benzer şekilde bu
şirketler ulusal destek ve uluslararası fonlardan daha fazla
faydalanıyor. UNDP'nin özel sektör odaklı "Unchartered Waters"
raporuna göre, hedeflerin uygulamaya konması, şirketlere finansal
değerin yanı sıra nitelikli insan kaynağına erişim, daha güçlü ve
sürdürülebilir tedarik zinciri, artan verimlilik ve inovasyon gibi
daha birçok fırsat sunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşmak, hepimiz için daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye ve çok
daha yaşanılası bir dünya anlamına geliyor. Bu hedeflerle umut edilen
rengarenk, kalkınmış, tertemiz ve eşit bir dünya için, platform olarak
TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP olarak oluşturduğumuz güç birliği ile var
gücümüzle çalışacağız."

Erol Bilecik: "Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini,
yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri
üzerinden çözebiliriz. "

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuşmasında:

"İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret
olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın
potansiyelinin de farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin
kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni
iş modelleri üzerinden çözebiliriz. Hedefler için İş Dünyası
platformunu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata
geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı işbirlikleri kurması ve
çözümün ortağı olması hayali ile kuruyoruz." dedi.

Orhan Turan: "Özel sektör, hedeflerin gerçekleştirilmesinde
kaldıraç görevi üstlendi"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı
konuşmada, platform ile ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının
önemli bir parçası olan özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi
üstlendiğini söyledi. TÜRKONFED Başkanı, şöyle devam etti: "Platform
ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED'in Anadolu'ya yayılan 40
bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma
aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform
ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz."
Irena Vojackova-Sollorano:" Platform, ortak eyleme geçilmesini
sağlamayı hedefliyor"
Özel sektörün artık kalkınmanın sadece bir aracı değil aynı
zamanda bir oyuncusu konumuna geldiğini belirten Birleşmiş Milletler
Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano ise, Hedefler
için İş Dünyası Platformu'nun da bu önemli değişimin bir sonucu olarak
ortaya çıktığını söyledi. Vojackova-Sollorano, "Bu platform, özel
sektörün refah ve istihdam üretme, teknoloji transfer etme, ürün ve
hizmet sağlamanın ötesinde, ana işletme faaliyetleri ve diğer
katkıları aracılığıyla, hükümet ve kalkınma kuruluşları ile el ele
vererek, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ortak eyleme
geçmesini sağlamayı hedefliyor" dedi.
Claudio Tomasi: "İşletmelerin ihtiyaç duyduğu araştırma verileri
ve nitelikli rehberliği sağlayacak"
BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de
Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun, sosyal, ekonomik ve çevresel
etkilerini pozitif yönde geliştirmek isteyen sorumluluk sahibi
işletmelerin ihtiyaç duyduğu araştırma verileri ve nitelikli
rehberliği sağlayacağını vurguladı. Tomasi, "Platformun ortaya
koyacağı çıktılar, işletmelerin uzun vadeli başarısını güvence altına
alırken, sürdürülebilir kalkınma, refah ve barışa da anlamlı katkılar
sunacak" dedi.


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey