Ana SayfaHazine ve Maliye Bakanlığı: (Tech-Investr Programı)Bakanlığın uygun göreceği Fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır----

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Tech-Investr Programı)Bakanlığın uygun göreceği Fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır

11 Ocak 2019 - 12:03 www.borsagundem.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tech-Investr Programı kapsamında
girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımıyla ilgili olarak,
"Bakanlığın uygun göreceği Fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami
400 milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır." açıklamasında
bulundu.
Açıklamanın ayrıntıları şu şekilde:
"Bilindiği üzere, 5/12/2017 tarihinde Resmi Gazete?de yayımlanan
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi
değiştirilerek girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasına
ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Ayrıca,
9/4/2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
?Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar? 5/6/2018
tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında
yayımlanmıştır.
Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonlarına
(Fon/Fonlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan
çerçevede kaynak taahhüdünde bulunulacaktır.
Bakanlığın uygun göreceği Fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde
azami 400 Milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır. Bakanlık,
bu tutarı arttırabilir.
Bakanlığın protokol imzaladığı Fonlar, protokol tarihinden
itibaren en geç 1 tam yıl içerisinde kurulmak ve taahhütlerini
tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde imzalanan protokol iptal edilmiş
sayılır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarılacak Fonlar,
TÜBİTAK tarafından 1514 Girişim Sermayesi
Destekleme Programı çerçevesinde şartlı destek kararı verilen
kuruluşlara yatırımcı/ortak olmayı tercih eden Fonlar olmalıdır.
Portföy yöneticisinin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması
veya bu nitelikleri haiz en az bir kişinin olduğu bir yönetim ekibine
sürekli olarak sahip olması gerekir:
a) Portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış
olması veya yatırım kararı almış olması,
b) Yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde
kâr ederek çıkış yapmış olması.
Fonlar, KOBİ ölçeğindeki1 girişim şirketlerine yatırım yapacaktır.
Yatırım yapılacak şirketlerin faaliyet alanı, TÜBİTAK?ın Fonlara
taahhüdü kapsamında Ar-Ge ve inovasyon odaklı olmalıdır. Bakanlığımız
taahhüdünün erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişim
şirketlerine kaynak aktarımında kullanılması öngörülmektedir.
Başvurular TL, Dolar ve Avro cinsinden yapılabilir.
Fon başvuruları Ek-1 Bilgi Formunda yer alan bilgiler ile Bakanlık
tarafından istenecek diğer bilgiler göz önünde bulundurularak
değerlendirilecektir.
Fonun tabi olacağı kurallar ile uygulamaya ilişkin hususlar
Bakanlık ile Fon arasında imzalanan protokolle belirlenecektir.
Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı?na www.hmb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Başvuru, belirtilen başvuru tarihleri arasında portföy yöneticisi
tarafından Bakanlığa yapılır. Gerekli başvuru belgeleri, üzerinde
??gizli?? ibaresi bulunan kapalı bir zarf ile doğrudan ya da posta
yolu ile aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 14 Ocak 2019
Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2019
Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
İnönü Bul. No:36, 06510, Emek/ANKARA "

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/Duyuru_Metni_Turkce.pdf

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey