Ana SayfaPekcan: 2019?da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz----

Pekcan: 2019?da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz

11 Ocak 2019 - 10:54 www.borsagundem.com

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da değişen ve gelişen ihracat
portföyüne uygun olacak şekilde ihracatçılara 3 milyar 104 milyon
liralık destek vereceklerini bildirdi.
Pekcan açıklamasında şunları söyledi:
"2018 yılında küresel üretim, büyüme ve ihracat üzerinde görülen
olumsuzluklar, küresel ticaret savaşları, Avrupa ekonomisindeki
yavaşlama ve artan jeopolitik risklere rağmen Türkiye, 2018 yılında
Cumhuriyet tarihinin rekoronu daha önceki rekorun 10,5 milyar dolar
üzerine çıkarak kırmış ve 168,1 milyar dolarlık ihracata ulaşmıştır.
İhracat hedeflerimize ulaşmak, aynı zamanda ihracat artışını yapısal
ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme yaymak için, önümüzdeki dönemde
yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni
nesil teknolojilere odaklanmak gerekmektedir.
Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracat desteklerimizi
Türkiye'nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanları
geliştirmek üzere tasarladık. Bugüne kadar olduğu gibi, yeni dönemde
de öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürünlerimizde teknolojiye,
tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmalarımızın en
büyük destekçisi olacağız.
Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız
gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ?ler
başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. Bu
doğrultuda, 2018 yılında toplam 12.255 firmamıza destek sağladık.
2019?da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde
ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu
şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını
taçlandırmış bulunuyoruz.
Yeni Ekonomi Programında da ilan edildiği gibi, önümüzdeki 3
yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı
artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak
yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara
verilen önemin en büyük göstergesidir.
İnanıyoruz ki 2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber
ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma
değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme
kazandıracaktır.

- En büyük pay teknoloji, markalaşma ve tasarıma

Destek programlarımız içerisinde, ihracata yeni başlayacak olan
girişimcimizden pazar faaliyetlerini artırmak isteyen ihracatçımıza ve
artık dünya markası olmaya namzet firmalarımıza kadar her ölçekte
firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve kolay cevap bulması
mümkündür.
Bu vizyon ile ihracatımızın yüksek katma değerli dönüşümünü
sağlamada en önemli önceliğimiz olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma
yönelik 2018 yılında verilen toplam 861 milyon liralık destek tutarı,
destek bütçemizden en büyük payı almıştır.
2018 yılında yaklaşık 600 firmanın teknoloji, tasarım ve
markalaşma faaliyetleri desteklenmiş olup, yeni dönemde daha fazla
markamızı, yerli ve milli teknolojimizi dünya pazarlarına taşımak, her
sektörden daha fazla sayıda firmamızın tasarım ve ürün geliştirme
kapasitelerini artırmak için destek sağlamaya devam edeceğiz.

-Fuar ve TTM?lere sağlanan destekler

İhracatımızın ürün ve ülke bazında geliştirilmesine yönelik
firmalar tarafından en çok kullanılan desteklerimizden olan fuar
destekleri için 2018 yılında 8.700?ü aşkın firmamıza toplam 520 milyon
liralık kaynak sağlanmıştır. Başta yurtdışında düzenlenen gerek
bireysel gerekse milli katılımlı fuarlar olmak üzere firmalarımızın
fuar katılımları yeni dönemde en etkin şekilde teşvik edilecek, ulaşım
ve nakliye dahil ihracatçılarımızın harcamaları desteklenecektir.
Yurtdışı pazarlara nüfuz etme ve bu pazarlarda dağıtım kanalları
ağımızın güçlendirilmesi amacına yönelik olarak, Türkiye?de üretilen
ürünün ihraç pazarlarındaki reklam ve marka tescil giderlerinin,
ihracatçılarımızın yurtdışında münferit olarak açacakları ofis, mağaza
ve depoların kira masrafının yanı sıra, yurtdışı pazarlarda ihtiyaç
duydukları ofis, depo, danışmanlık gibi pek çok unsuru toplu olarak
kullanabilecekleri Türkiye Ticaret Merkezlerimiz için 2018 yılında 120
milyon liralık kaynak aktarılmış ve bu destek programlarından toplamda
743 firma yararlanmıştır.
İhracatımızın ürün ve ülke bazında geliştirilmesi amacına yönelik
olarak, ihracatçılarımızın yeni pazarlar ve potansiyel müşteriler
keşfetmelerini sağlayan pazar araştırmalarına, yurtdışındaki
şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine,
yurtdışı pazarlarda önde gelen e-Ticaret sitesi üyeliklerine, aynı
zamanda yurtdışında şirket satın almak üzere ihtiyaç duydukları
analizlere ve ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket alımında
finansman giderlerine destek veriyoruz. 2018 yılında bu alanlarda 80
milyon lira bütçe tahsis edilmiş ve 2000 civarında firmamız destek
kapsamına alınmıştır.
Diğer taraftan, ihracat yaparken firmalarımızın almak zorunda
oldukları belgelerin yanı sıra ihracat yaparken kendilerine avantaj
sağlayacak belgeler için yapacakları harcamalarına destek sağlamaya
devam ediyoruz. Ayrıca, firmalarımızın ihraç ürünlerini yurtdışındaki
küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik
projelerine destek veriyoruz, 2018 yılında bu alanlardaki 40 milyon
lira destekten 856 firma faydalanmıştır.
Bunlara ilave olarak, başta KOBİ?lerimizin uluslararası
rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı
sağlamak üzere, firmalarımızın sektör paydaşları ile kümelenme
anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle
yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ediyoruz. UR-GE
desteklerimiz için 2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 92
işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon liralık kaynak sağlanmıştır.

- Hedefimiz ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli
ürünler ihraç etmeye yönlendirmek

Tüm bu destek programlarımızın nihai hedefi ihracatçılarımızı
yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye
yönlendirmektir. KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçımıza
bu yıl sağlamayı öngördüğümüz toplam 3 milyar 104 milyon liralık
desteğin etkin şekilde kullanılacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle
2019 yılında ihracatçılarımızın faydasına sunduğumuz imkanların
ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum."

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey