Ana SayfaSPK, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarını belirledi----

SPK, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarını belirledi

11 Ocak 2019 - 06:32 www.borsagundem.com

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarını belirledi.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:
"Kurulumuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum
Raporlamasının KAP Platformu üzerinden aşağıda verilen Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
şablonları kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda:
1. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF
2. Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek
üzere KYBF şablonları kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların
bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı
tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
aracılığıyla raporlama yapılması gerekmekte olup, anılan şablonlara
faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine
bırakılmıştır.
Bunun yanında, yıllık faaliyet raporunda II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliğinin ?Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları?
başlıklı 8?inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Şablonlara faaliyet raporlarında yer verilmemesi durumunda II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde faaliyet raporlarında
verilecek beyan içeriğinde URF ve KYBY?nin KAP ulaşım adreslerinin
açıkça belirtilmesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde yönetim kurulunun,
finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne ilişkin alacağı
kararın ve bu kapsamda vereceği beyanın içeriğine açıkça URF ve
KYBF?nin de dahil edilmesi gerekmektedir.
Yıllık bazda açıklanacak bilgilere ilişkin şablonlar dışında,
gönüllü ilkelere uyum durumunda yıllık faaliyet raporunun
açıklanmasına ilişkin iki bildirim zamanı arasında (dönem içi)
değişiklik olması halinde, (URF?de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna
geçiş veya tam tersi) ve KYBF?de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir
değişiklik olduğunda söz konusu değişikliklerin Kurulun özel durumlara
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP?taki güncelleme şablonları
yoluyla açıklanması ve bu duruma ara dönem faaliyet raporlarında yer
verilmesi esastır. KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap
dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek
süre içinde güncelleme yapılmayacaktır.
Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle,
a) İsteyen şirketlerin 2018 yılına ilişkin uyum raporlarını eski
formatta hazırlayarak açıklaması mümkün olmakla birlikte, bu durumda
finansal raporların KAP'ta yayımlanma süresinin sonuna kadar aynı
döneme ilişkin URF ve KYBF?nin kabulüne ilişkin II14.1 sayılı Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
yönetim kurulu kararı alınarak, KAP sisteminde yeni raporlama esasları
çerçevesinde URF ve KYBF şablonları kullanılarak yapılması
gerekmektedir.
b) Yeni raporlama esaslarını uygulayacak şirketler için URF ve
KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak
üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte, yıllık finansal
raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta raporlama
yapılması gerekmektedir.
Yürürlüğe giren yeri URF ve KYBF raporlama şablonları nedeniyle
Kurulumuzun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ekinde kamuya
duyurulan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı yürürlükten
kaldırılmıştır."

Şablonlar için:

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=2

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey