Ana Sayfa***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06 Aralık 2018 - 18:08 www.borsagundem.com

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2018, 02.04.2018, 01.06.2018, 25.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/01/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigorta acentelik faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluş gerçekleştirilmiş olup, tescil ve ilan aşamaları 25.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketin, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onayı sonrasında Sigorta Acente Levhası'na kaydı 30.11.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

En son 25.06.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin Sigorta Acente Levhası'na kaydı gerçekleşmiş olup, şirket ilgili faaliyetlere başlayabilir hale gelmiştir. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723351


BIST