Ana Sayfa***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

06 Aralık 2018 - 13:46 www.borsagundem.com

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiz mülkiyetinde bulunan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye devir işlemleri
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 5,69227
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 3,945
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 1,42045

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda
1. Şirketimiz Genel Kurulunun onayına tabi olmak kaydıyla Çaycuma Ticaret Siciline 2492 üye numarası ile kayıtlı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin % 49'unu temsil eden şirketimiz mülkiyetindeki hisselerinin tamamının, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve çimento üretim faaliyetine odaklanmak amacıyla, tüm hak ve yükümlülükleri ile Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin 06.12.2018 tarihli raporu uyarınca hesaplanan 513.569.000.-TL bedel ile OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye devredilmesine,
2. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ve 6. Maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi uyarınca yapılan değerlendirmede işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının % 49,18 olması nedeniyle aynı Tebliğin 6. Maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kanunun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi uyarınca, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformunda) bilgilendirilmelerine,
4. Ayrılma hakkının kullanılmasında Sermaye Piyasası Kanunun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 06.12.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde (06.11.2018-05.12.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grsı hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin toplam paylarının çıkarılmış sermayemize oranına ilişkin olarak üst sınır belirlenmemesine ve bu hususun kamuya duyurulmasına,
Oybirliği ile karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723249


BIST