Ana Sayfa***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

06 Aralık 2018 - 13:45 www.borsagundem.com

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kraft Kağıt ve Kraft Kağıttan Mamul Torba Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
114.480.064 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2018
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
56.095.231,36 TL
Beher Pay Fiyatı
9,155306 TL
Toplam Tutar
513.569.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 49
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
SPK mali tablolarında OYKA?nın Adana'daki değerinin, Adana aktif toplamına oranı % 13,43'dir
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 109,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış işleminin ortaklığın finansman yapısını önemli ölçüde güçlendireceği değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
333.330.236 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karının %75'i vergi istisnasından yararlanmak üzere 5 (beş) sene süresince Özsermaye hesaplarında tutulacaktır. Kalan tutarın temettü olarak dağıtılması planlanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Nihai Ana Ortak İştiraki
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/12/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Finansal Duran Varlığın Değeri INA yöntemi ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.12.2018 - 1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.048.100.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin 06.12.2018 tarih ve 14 / 48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda sermayesine %49 oranında sahip olduğumuz  OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının  513.569.000 TL bedel ile ana ortağımızın iştiraki olan OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
  
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'ye değerleme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerleme çalışması sonucu, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. toplam değeri 1.048.100.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme yöntemi olarak indirgenmiş nakit akımı yöntemi (İNA) kullanılmıştır. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723248


BIST