Ana Sayfa***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06 Aralık 2018 - 13:25 www.borsagundem.com

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.000.000 -1.331 998.669 998.669
Transferler
-1.331 1.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.847 37.847 37.847 37.847
Dönem Karı (Zararı)
37.847 37.847 37.847 37.847
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.000.000 -1.331 37.847 37.847 1.036.516 1.036.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.669
Dönem Karı (Zararı)
36 37.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 18.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-455.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -454.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 23.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 -13.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-383.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.484
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -6.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.153
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.000.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 610.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 610.406 1.000.559
Diğer Alacaklar
455.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 454.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 13.978
ARA TOPLAM
1.079.573 1.000.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.079.573 1.000.559
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.339
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.339 464
TOPLAM VARLIKLAR
1.085.912 1.001.023
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 23.865
Diğer Borçlar
1.648 2.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,37 1.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 33
ARA TOPLAM
29.653 2.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.653 2.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.396 2.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.036.516 998.669
Ödenmiş Sermaye
27 1.000.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.331
Net Dönem Karı veya Zararı
36 37.847 -1.331
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.036.516 998.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.085.912 1.001.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29 -150.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 335.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -189.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 52.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.818
Finansman Giderleri
33 -296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 37.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.847
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 -11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723245


BIST