Ana SayfaJCR, Şeker Yatırım Menkul'ün ?BBB+ (Trk)? olan Uzun Vadeli Ulusal Notu?nu ?A- (Trk)?ye yukarı yönlü revize etti----

JCR, Şeker Yatırım Menkul'ün ?BBB+ (Trk)? olan Uzun Vadeli Ulusal Notu?nu ?A- (Trk)?ye yukarı yönlü revize etti

06 Aralık 2018 - 11:40 www.borsagundem.com
tabil? olarak belirledi.
JCR'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"1997 yılında Şekerbank T.A.Ş.?nin bir iştiraki olarak Sermaye
Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyetlerine başlayan Şeker Yatırım,
yaygın satış ve dağıtım ağı, güçlü yerel müşteri portföyü, araştırma
hizmetleri, sektörel deneyiminin yaygınlığı ve güçlü mali yapısıyla
sektörün öncü aracı kurumlarındandır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından 4 Aralık 2015 tarihli toplantıda alınan karar
doğrultusunda ?Geniş Yetkili Aracı Kurum? olarak yetkilendirilmiş
olup, Türkiye Sermaye Piyasalarında aktif olarak hisse senedi alım
satım, halka arz aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy
yönetimi, yatırım danışmanlığı, repo-ters repo işlemleri, saklama,
kaldıraçlı döviz ve türev işlemler alanlarında hem kurumsal hem de
bireysel müşterilere hizmet vermektedir. Şeker Yatırım, 2 ilde bulunan
2 şubesi ve Türkiye geneline yayılmış Şekerbank?ın şubelerine ek
olarak sanal şube ve mobil uygulamalar gibi alternatif kanallar
aracılığıyla müşterilerine ulaşmaktadır. 2018 ilk yarısı itibariyle
kaldıraçlı işlemlerde hacim bakımından 10.sırada olan Şeker Yatırım,
şube adedi açısından da 9. sırada bulunmaktadır.
Banka iştiraki aracı kurumlar arasındaki Şeker Yatırım sermaye
yeterliliği, güçlü ortaklık yapısı ve güçlü organizasyon yapısı ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevcut durumda, Firma?nın öz
kaynaklarının aktiflerine oranı sektör ortalamalarının üzerinde
seyretmektedir. Firma, 2018 yılı Eylül ayında gerçekleştirdiği
başarılı bono ihraçları ile fon kaynaklarını da çeşitlendirmiştir.
Şeker Yatırım?ın yasal düzenlemeler ile belirlenen sınırlardan iyi
konumda bulunan sermaye yeterliliği ve likidite seviyesi, yüksek
varlık kalitesi, aracı kurumlar sektöründeki uzun yıllara dayanan
itibarlı konumu, müşteri tabanı ve bono ihracı yoluyla dışsal
kaynakların çeşitlendirilmesi gayreti kısa ve uzun vadeli notların
oluşumuna pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Öte yandan, aracı
kurumlar sektöründeki yoğun rekabetin kârlılık üzerindeki baskısı ve
yakın coğrafyadaki ekonomik ve politik gerginliklerin risk iştahı
üzerindeki belirsiz etkileri not oluşumunda sınırlandırıcı faktörler
olarak öne çıkmaktadır. 2017 yılı başında kaldıraçlı işlemler alanında
yürürlüğe giren yönetmeliğin bu ürün grubundan gelen geliri
kısıtlayıcı etkileri olsa da Firma, 2018 yılının ilk 6 ayı itibariyle,
almış olduğu tasarruf tedbirlerine ilaveten kaldıraçlı işlemler
piyasasında artan işlem hacmi ve gelir çeşitlendirilmesi ile faaliyet
karlılığını önemli ölçüde korumayı başarmıştır. JCR Eurasia Rating
olarak, Şeker Yatırım?ın ortaklık yapısı, karlılık oranları, öz kaynak
ve likidite yapısı ve faaliyet gösterdiği sektörün durumu da dikkate
alınarak, Firma?nın Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Trk) olarak bir kademe
yukarı yönlü revize edilmiştir. Firmanın sektördeki kurumsal finansman
ve aracılık faaliyetlerinden yaratacağı yeni gelir kaynaklarının seyri
önümüzdeki dönemde izlenecek temel unsurları oluşturmaktadır.
Bununla beraber, Firmanın mevcut bilanço kompozisyonu, aracı
kurumlar sektöründe ulaşmış olduğu ölçek, tecrübeli yönetim
kadrolarının varlığı, finansman imkânlarını genişleten ve
kolaylaştıran itibarlı hissedarlık yapısı ve ileriye yönelik
projeksiyonları dikkate alındığında, Şirket?in planlanan bono
ihracının getireceği ek finansal yükümlülükleri karşılayabileceği
öngörülmektedir. İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar
şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu
düzenlenmeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz
edilmiştir. İhraç edilecek bononun şirketin diğer yükümlülüklerine
göre hukuksal ve teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı
için Şirketin kurumsal yapısının notları ihraç rating?ini de temsil
etmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde bulunduran Şekerbank?ın ihtiyaç
halinde Şeker Yatırım?a uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin
edebilecek arzuya sahip oldukları kanaatine ulaşılmıştır. Şeker
Yatırım?ın güçlü sermayesinin yanında, Şekerbank?ın ortaklık yapısında
bulunması yatırımcıların gözünde güven unsuru oluşturmaktadır. Bu
kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde (2) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret
etmektedir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir
destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif
büyüklüğü ve kalitesi, öz kaynak seviyesi, etkin risk yönetim
uygulamaları ve sektördeki deneyimli üst yönetimi dikkate alındığında,
piyasadaki etkinliğini sürdürmesi kaydıyla, Şeker Yatırım?ın
üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya
sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde, Şeker Yatırım?ın Ortaklardan Bağımsızlık notu
(B) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.

NOTLAR
Uzun Kısa
Uluslararası
Yabancı Para BBB- A-3
Türk Parası BBB- A-3
Görünüm Negatif Negatif
Negatif Negatif
İhraç Notu n.a n.a

Ulusal
Ulusal Not A-(trk) A-1(trk)
Görünüm Stabil Stabil
İhraç Notu A-(trk) A-1(trk)
Desteklenme Notu 2 -
Ortaklardan
Bağımsızlık Notu B - "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey