Ana Sayfa***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi----

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06 Aralık 2018 - 10:55 www.borsagundem.com

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
05/12/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
05/12/2018
Saati
10:30
Adresi
Bulgurlu Mah. gürpınar Cd. N15/7 Üsküdar - İstanbul
Gündem
1- 2017 yılı karının dağıtılmayıp Sermayeye ilave edilmesi hususunun görüşülmesi 2 -Sermayenin artırılması hususu ile Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mesut Cemil Özmağden seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Mesut Cemil Özmağden oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Cavit Tosyalıoğlu'nu atadı. Toplantıda bulunanlar adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Şirket'in 2017 yılı karının dağıtılmayıp sermayeye ilave edilmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Şirket karının pay sahiplerine dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Madde 3- Gündemin 3. maddesi gereğince Şirket sermayesinin artırılması hususu görüşmeye açıldı. 50.000.000,-TL olan şirket sermayesinin 9.662.790-TL daha artırılarak 59.662.790-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının şirketin geçmiş yıl karlarından artırılmasına ve sermaye artırımı ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00038907538 sayılı tadil mukavelesi Bakanlıktan alınan izne istinaden aşağıdaki yeni şekli ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

50.000.000,-TL olan şirket sermayesinin, 9.662.790-TL daha artırılarak 59.662.790-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının şirketin geçmiş yıl karlarından artırılmasına, Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723225


BIST