Ana SayfaANALİZ-ABD Verileri(Kudret Ayyıldır)----

ANALİZ-ABD Verileri(Kudret Ayyıldır)

06 Aralık 2018 - 09:35 www.borsagundem.com

GCM Forex Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır Tarafından
Hazırlanan Analiz:
"Tarım Dışı İstihdam Nasıl Yorumlanır?
Finansal piyasalarda yer alan katılımcılar, 07 Aralık Cuma günü
ABD?den gelecek kritik verilerin (Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik
Oranı, Ortalama Saatlik Kazançlar) varlık fiyatları üzerindeki olası
etkilerini bilmek ve buna uygun stratejiler belirlemek ister. Ancak
söz konusu olası fiyatlama davranışı öncesinde ilgili verilere yönelik
tüm detayların (teorik + uygulama) bilinmesi gerekiyor. Bu sebeple de
?Tarım Dışı İstihdam? temalı raporumuzun başlangıcında, ilgili
verilerin ne olduğunu aktaracağız. Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde
ise bu verilerin geçmiş dönemdeki etkilerinden bahsedeceğiz.
Tarım Dışı İstihdam (Non Farm Payrolls)
Tarım sektörü haricinde (Sanayi, Kamu, Hizmet, vb) son ay
içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirler. Bu
sayının piyasa beklentisi üzerinde gelmesi ülke para birimi için
pozitif, piyasa beklentisi altında gelmesi ise ülke para birimi için
negatif bir etki bırakabilir. Burada yer verdiğimiz piyasa beklentisi,
ekonomik takvim içerisinde yer verdiğimiz beklenti rakamı olarak
dikkate alınmalıdır.
*** İstihdam piyasası görünümünün daha şeffaf bir şekilde
yorumlanabilmesi için mevsimsellik faktörü dikkate alınmakla birlikte
Tarım sektörü ilgili istihdam hesaplamalarına dâhil edilmemektedir.
İşsizlik Oranı (Unemployment Rate)
ABD ekonomisinde geride kalan ay içerisinde, iş aradığı halde iş
bulamayan kişilerin, toplam iş gücü içerisindeki oranını ifade
etmektedir. Bu oranın piyasa beklentisi üzerinde gelmesi ülke para
birimi için negatif, piyasa beklentisi altında gelmesi ise ülke para
birimi için pozitif bir etki bırakabilir. Burada yer verdiğimiz piyasa
beklentisi, ekonomik takvim içerisinde yer verdiğimiz beklenti rakamı
olarak dikkate alınmalıdır.
*** İşsizlik oranı, son yıllarda önemli bir toparlanma
kaydetmektedir. Kriz zamanında yaklaşık olarak %8,5 seviyesine yakın
olan işsizlik oranı her yıl kademeli bir şekilde gerilemektedir. 2018
yılında da bu gerilemeyi net bir şekilde izlediğimiz veri, Ekim ayı
sonucu ile (%3,7) ile son 50 yılın en düşük rakamını temsil etmektedir.
Tarım sektörü dışında çalışan işçilere ödenen saatlik ücretteki
değişimi gösterir. Enflasyon için öncü bir gösterge olarak takip
edilmektedir. Bu göstergenin piyasa beklentisi üzerinde gelmesi ülke
para birimi için pozitif, piyasa beklentisi altında gelmesi ise ülke
para birimi için negatif bir etki bırakabilir. Burada yer verdiğimiz
piyasa beklentisi, ekonomik takvim içerisinde yer verdiğimiz beklenti
rakamı olarak dikkate alınmalıdır.
*** ABD Merkez Bankası Fed, para politikası kararlarını
değerlendirirken ABD istihdam ve enflasyon temasına dikkat etmektedir.
İstihdam piyasasının önemli oranda iyileştiği bir ortamda Fed
adımlarını daha güçlü atma konusunda istekli olmasına karşın enflasyon
dinamiklerine yönelik etkin ilerleme henüz tam anlamı ile
sağlanamamıştır. Bu sebeple de enflasyon teması ?Ortalama Saatlik
Kazançlar? verisi ile 2017 yılının özellikle ikinci yarısından
itibaren Tarım Dışı İstihdam verisinden daha popüler hale gelmiştir.
Özellikle ilgili popülarite, yeni döneme ilişkin projeksiyonların (dot
plot) yer aldığı Fed toplantıları (Aralık ? Mart ? Haziran ? Eylül)
öncesinde spekülatif fiyat akışı ile birlikte dikkat çekmektedir.
ABD?den gelecek kritik verilerle ilgili kısa bilgiler paylaştıktan
sonra ilgili verilerin takvimsel değerlendirmeleri ve olası
etkilerinden bahsedelim.
ABD Verileri Nasıl Yorumlanmalıdır?
Kritik ABD verilerinin sonuçlarını yorumlarken dikkat edilmesi
gerekilen en önemli husus, ilgili verilerin aynı anda açıklanıyor
olması ve bu yüzden de fiyatlama davranışlarını incelerken verilerin
birbirleri ile doğru bir şekilde kıyaslanmasıdır.
3 adet verinin birbirleri ile aynı şekilde sonuçlanması (hepsi
olumlu ya da olumsuz şeklinde), yorum yapma becerimizi
güçlendirebilirken haber sonuçlarının birbirinin tersi yönünde
sonuçlanması durumunda (birisi olumlu diğerleri olumsuz gibi) ise
varlık fiyatlarında dalgalanmalar oluşmasını sağlayabilir. Bu tür
zamanlarda ki genel itibariyle bu tarz durumlarla karşılaşma
olasılığımız çok kuvvetli, piyasa hassasiyeti dikkate alınacaktır. Bu
sebeple de ilgili verilerin geçmiş dönemde varlık fiyatları üzerindeki
etkilerine bakmak, mevcut yorumlama yaparken fayda sağlayacaktır.
Ayrıca matematiksel olarak üç haberin aynı anda açıklanmasına yönelik
tam 28 olasılık mevcuttur. Bu olasılıklara ulaşmak için tıklayınız.
Dikkat Edilmesi Gerekilen Önemli Hususlar!
Birincisi: ABD Merkez Bankası Fed, 2017 yılının özellikle ikinci
yarısından itibaren para politikasına ilişkin kararlarında enflasyon
dinamiklerini dikkate aldığı için Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım
Dışı İstihdam verisinden daha popüler olmaktadır. Özellikle ilgili
popülarite, yeni döneme ilişkin projeksiyonların (dot plot) yer aldığı
Fed toplantıları (Aralık ? Mart ? Haziran ? Eylül) öncesinde
spekülatif fiyat akışı ile birlikte dikkat çekmektedir. Diğer aylarda
Tarım Dışı İstihdam verisi popülaritesini korumaya devam etmektedir.
Burada dikkat edilmesi gerekilen bir diğer husus ise, Ortalama Saatlik
Kazançlar verisinin daha etkin ya da sakin bir şekilde fiyatlama
alanına dahil edilip edilmemesi hususunda Tarım Dışı İstihdam
verisinin açıklandığı rakam da dikkate alınabilir. Beklenti rakamından
çok uzak sürpriz bir sonuç ya da beklentiye yakın / aynı sonuç
Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin daha etkin ya da sakin bir
şekilde fiyatlama alanı oluşturmasını etkileyebilir.
İkincisi: ABD Merkez Bankası (Fed), herhangi bir ayda sonuçlanan
ABD verilerine bakarak para politikası kararlarında önemli
değişiklikler yapmayacaktır. Ancak piyasa dinamikleri, verilerin
açıklandığı an bu konuya ilişkin spekülatif fiyatlama davranışları
içerisinde yer alabilir. Bu sebeple de fiyatlama davranışı ile Fed
kararlarını birbirinden ayırt etmek gerekir. Fed, sadece bir aylık
veri sonuçlarına değil, genel gidişata yönelik olumlu & olumsuz
performansa göre para politikası kararlarında açıklamalar yapabilir.
Fiyatlama davranışı yani spekülatif görünüm genel itibariyle yeni
döneme ilişkin projeksiyonların (dot plot) yer aldığı Fed toplantıları
(Aralık ? Mart ? Haziran ? Eylül) zamanında dikkat çekmektedir.
Üçüncüsü: Her ne kadar ABD İstihdam verileri sonuçları önem arz
etse de fiyatlama davranışları içerisinde ?Önceki? rakamındaki
revizelerin de yer aldığı unutulmamalıdır. Örneğin, Tarım Dışı
İstihdam (TDI) verisinin pozitif ya da negatif sonuçlandığı bir
ortamda önceki rakam mevcut sonucun tersi yönünde açıklanırsa (sonucun
pozitif, revizenin negatif ya da sonucun negatif revizenin ise pozitif
olması durumunda) bu durum TDI verisinin fiyatlama zamanında önemli
bir baskı oluşturabilir. Böyle bir durumda özellikle Ortalama Saatlik
Kazançlar verisi sonucu daha hassas bir şekilde fiyat alanı içerisine
girmek isteyebilir.
Dördüncüsü GCM Menkul Kıymetler, kritik ABD verilerine yönelik
rapor çalışmasına ek olarak özellikle piyasa dinamikleri üzerinde
ayrıca durmak ve mevcut bilgiyi pekiştirmek için verilerin
açıklanmasından yarım saat önce Youtube Canlı Yayın Programı
gerçekleştirmekte ve bundan sonraki süreçte de gerçekleştirmeyi
sürdürecektir. 07 Aralık Cuma günü saatler 16.00?yı gösterdiğinde,
Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır kritik ABD verilerine
yönelik programına başlayacaktır.
Haber sonucuna ulaşmadan önce ilgili verilerin neden önemli olduğu
ve EURUSD, USDTRY ve Ons Altın gibi bazı önemli varlıklar üzerindeki
olası etkilerine değinecek olup, 16.30?da sonuçlar açıklandığı andan
itibaren de ilk etkiyi yorumlayarak mevcut varlıkların mevcut
değişimlerini aktaracaktır. YouTube canlı yayın programına yönelik
kayıt ve katılım bilgisi için tıklayınız.
Veri Sonuçlarına Yönelik Başarılı Yorumlar Yapabilmek için, Geçmiş
Dönemdeki Etkilerin Bilinmesi Önemlidir!
ABD?den gelecek kritik verilerin varlık fiyatları üzerindeki olası
etkilerini doğru yorumlayabilmek, stratejilerimizin başarılı
olabilmesi adına önemlidir. Bu sebeple de yorumlama yeteneğimizi
geliştirebilmek için geçmiş dönemlerde nasıl reaksiyon verdiğini
bilmemiz gerekmektedir. Ancak bu bilgi bizim yeni dönemdeki
beklentilerde kesin başarıya ulaştırır psikolojisi oluşturmamalıdır.
Çünkü günler / haftalar / aylar hatta yıllar içerisinde ülkelerin
makro ? ekonomik dinamikleri ve piyasa beklentileri farklılaşabiliyor.
Bu sebeple de her ay aynı etkiyi beklemek doğru olmayacaktır. Geçmiş
dönem çalışmaları, yatırımcıların bu veri ile birlikte olası hareket
akışını daha başarılı bir şekilde yorumlayabilmek adına pratik
bilgiler olarak düşünülmelidir.
Kritik ABD verilerinin geçmiş dönemde EURUSD paritesi üzerinde
nasıl bir etkisi oldu sorusunun cevabını arayacağız. Bu bilgiler
ışığında, 2013 ? Ocak?tan itibaren ilgili haberlerin sonuçlarının
parite üzerindeki 5, 15 ve 30 dakikalık zaman dilimlerinde kaç pip
hareket ettiğini yukarıdaki tablodan görebilirsiniz.
71 tane veri (5 yıl + 11 ay) sonucunun EURUSD paritesi üzerindeki
etkisini incelediğimizde 5 dakikalık zaman diliminde ortalama 53 pip,
15 dakika içerisinde ortalama 59 pip ve 30 dakika içerisinde ortalama
63 pip hareket ettiğini, 5 ile 30 dakika arasındaki ortalama değerler
incelendiğinde önemli bir pip farkının olmadığını ve bu nedenle de
özellikle istihdam verilerinin ilk 5 dakika üzerindeki olası etkinin
çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz.
İlk 5 dakikanın öneminden bahsediyoruz ancak bu düşünce 5
dakikanın sonuna kadar ilgili etkinin devam ettiği anlamına
gelmemelidir. Bu konu ile alakalı yapmış olduğumuz araştırmalar
neticesinde ilk 1 ve 1,5 dakikanın fiyatlama reaksiyonu için hayati
bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu düşünce yukarıda yer
verdiğimiz Kasım ayı etkisinin 1 dakikalık grafikteki reaksiyonu ile
de desteklenmektedir.
İlk 1 dakika içerisinde etkin olanlar
Dolar endeksi, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
İlk 1,5 dakika içerisinde etkin olanlar
USDTRY, EURTRY, Ham Petrol, Brent Petrol
Söz konusu araştırmalarımızı destekleyecek bir diğer çalışma ise
Bloomberg terminali vasıtası ile elde ettiğimiz tablodur. İlgili tablo
son 1 yıl içerisinde gelen ABD verilerinin 5 dakika içerisindeki
etkisini görmemize katkı sağlayan bir çalışmadır.
Tabloyu incelediğimizde, ilk 1 dakika içerisinde önemli fiyat
değişimi izlenirken 1 ? 5 dakika arasındaki yatay görünüm dikkat
çekmektedir. Bu tutum ilk 1 dakikanın hatta ilk 30 saniyenin daha
önemli olduğunu anlamına gelebilir. Ortalama değerleri incelediğimizde
ise özellikle pozitif tarafın bir adım daha önde olduğunu görmekteyiz."

https://www.gcmforex.com/analiz/uzman-gorusleri/tarim-disi-istihdam-nasil-yorumlanir-28112018/

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey