Ana SayfaResmi Gazete'de Bugün-6 Aralık----

Resmi Gazete'de Bugün-6 Aralık

06 Aralık 2018 - 06:22 www.borsagundem.com

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

?? Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/12/2018 Tarihli
ve 1852 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

?? Elektronik Tebligat Yönetmeliği
?? Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

?? Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:
1)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

?? Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2017/163, K: 2018/90
Sayılı Kararı
?? Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2018/61, K: 2018/107
Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

?? Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey