Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30 Kasım 2018 - 18:48 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Diyaliz Hastanesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.260.000.- TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.11.2018
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
2.500.000.- TL Peşin 5.500.000.- TL 6 Ay Vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
723.750
Beher Payın Alış Fiyatı
11,05354
Toplam Tutar
8.000.000.-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
57,44
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
57,44
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
57,44
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
13,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
16,16
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
%32,44 Abdurrahman Yıldırım - %25 Sena Yıldırım
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklığın İmtiyazlı Paylarına Sahip Ares Yenilenebilir Enerji Yatırım Ticaret A.Ş'nin Ortağı Sena Yıldırım ve Babası Abdurrahman Yıldırım
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/11/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Üzerinden Yapılan Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Bina Değerleme Raporu 09.11.2018 tarih 2018/OZ/1133 - Şirket Değerleme Raporu 30.11.2018 tarih
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bina Değerleme: Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. - Şirket Değerleme: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Bina Değerleme: 7.235.000.-TL - Şirket Değerleme: 8.973.456.- TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Tespit Edilen Değerlerden Binada %20 ve Şirkette %10 iskonto Sonucu 7.963.545.- TL'lık Değer Üzerinde Pazarlık Usulu 8.000.000.- TL Olarak Belirlendi
Açıklamalar

                                           Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında
 
09.11.2018 tarih 2018/23 sayılı karar ile, Şirketimiz kaynaklarının pay sahiplerinin yararına verimli olarak kullanılması, şirketin sürdürülebilir karlılığının devam ettirilmesi, şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet alanının genişletilmesi doğrultusunda Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. deki toplam %57,44 oranında 723.750 adet payın satın alınmasına yönelik süreç tamamlanmıştır:
 
1-      Bizim Menkul Değer A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket değerleme raporunda tespit edilen değer 8.973.456.- TL' dır.
2-      Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' ın sahibi olduğu gayrimenkul ile ilişkin Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen değer 7.235.000.- TL' dır.
 
a)      Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin Şirket değerlemesi üzerinden yapılan %10 iskonto ile 8.076.110,40 TL ve Gayrimenkul üzerinden yapılan %20 iskonto ile 5.788.000.- TL toplam 13.864.110.40 TL değerin satışa konu %57,44 oranındaki 723.750 adet paya denk gelen 7.963.545.- TL sı bedel ise pazarlık neticesinde 8.000.000.- TL' na beher pay bedeli olarak 11,05354 TL olarak belirlenmiştir.
b)      Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki 723.750 adet payının 30.11.2018 (bugün) tarihinde satın alınarak hakim ortak olunmuştur.
c)      Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki 723.750 adet payı 2.500.000.- TL Nakden, 5.500.000 TL ise 6 ay vadeli ödenecektir.
d)     "Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.
e)      Finansal Duran Varlık Edinimi nedeni ile bağlı ortalık edinimi nedeni ile 31.12.2018 finansalları dahil konsolide finansallar hazırlanacaktır.
 
Buna göre
 
Söz konusu pay devir işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.
  
a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %13,15 tir.
 
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %41,43 tür.
 
Not: Ekte  sehven aynı doküman iki kere eklenmiş olup gerekli düzeltme yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722488


BIST