Ana Sayfa***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 20:25 www.borsagundem.com

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.12 138.353.868 102.477.097 61.191.461 37.956.693
Satışların Maliyeti
Not.12 -96.872.447 -77.220.153 -37.902.400 -28.636.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.481.421 25.256.944 23.289.061 9.320.145
BRÜT KAR (ZARAR)
41.481.421 25.256.944 23.289.061 9.320.145
Genel Yönetim Giderleri
Not.13 -9.611.134 -7.604.842 -3.457.569 -2.480.602
Pazarlama Giderleri
Not.13 -11.120.002 -7.514.266 -5.224.980 -3.082.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.14 36.634.285 12.352.984 28.399.501 6.552.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.14 -30.917.472 -9.635.353 -26.874.849 -5.037.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.467.098 12.855.467 16.131.164 5.272.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.15 1.809.626 0 301.931 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.276.724 12.855.467 16.433.095 5.272.483
Finansman Giderleri
Not.16 -32.519.373 -7.210.125 -21.062.152 -2.660.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.242.649 5.645.342 -4.629.057 2.612.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
256.053 481.243 719.772 -190.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -2.153.119 -7.406 -349.726 -6.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 2.409.172 488.649 1.069.498 -183.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.986.596 6.126.585 -3.909.285 2.421.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.986.596 6.126.585 -3.909.285 2.421.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47 -7 49 10
Ana Ortaklık Payları
-3.986.643 6.126.592 -3.909.334 2.421.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Kayıp Not.18 -0,00240000 0,00370000 -0,00240000 -0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -19.383.015 -5.318.125 14.875.034 14.457 14.889.491
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-811.885 -811.885 -811.885
Transferler
-5.318.125 5.318.125
Dönem Karı (Zararı)
6.976.143 6.976.143 -7 6.976.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.787.392 -230.810 19.361 18.575.943 15.057 18.591.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 36.526.281 -379.020 325.455 -24.681.779 6.164.258 39.615.235 29.507 39.644.742
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-44.503 -44.503 -44.503
Transferler
11.133.495 -11.133.495
Dönem Karı (Zararı)
-3.986.643 -3.986.643 47 -3.986.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
281.614 -19.262 -1.390.201 19.262 -1.108.587 -56 -1.108.643
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.011.986 35.066.418 -1.931.610 325.455 -14.908.860 -3.986.643 36.570.283 28.405 36.598.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.161.021 15.012.169
Dönem Karı (Zararı)
-3.986.596 6.126.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.986.596 6.126.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.489.360 8.755.640
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 4.600.825 4.130.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-953.820 -79.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 855.806 -79.352
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -1.809.626 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
952.527 1.160.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
878.489 1.119.726
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
74.038 40.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.821.023 3.120.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -204.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 1.821.023 3.324.862
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.324.858 823.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 81.320
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 81.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 -256.053 -481.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.275.766 2.771.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.121.506 -2.919.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-781.161 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.340.345 -2.919.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.740.790 419.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.740.790 419.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.623.584 -4.796.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.907.292 7.484.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.066 -133.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.895.226 7.618.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
849.037 310.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.453.785 2.272.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.453.785 2.272.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.226.998 17.654.211
Ödenen Faiz
-1.682.706 -2.719.624
Alınan Faiz
0 193.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-536.380 -99.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-227.981 -1.036
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-618.910 -15.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.557.874 -2.368.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.053.987 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.053.987 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.611.861 -2.368.557
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.833.897 -2.280.763
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-777.964 -87.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.274.919 -12.731.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.659.662 20.956.820
Kredilerden Nakit Girişleri
99.755.496 24.270.935
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.095.834 -3.314.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.384.755 -33.688.183
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.384.755 -33.688.183
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.121.934 -87.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.337.103 459.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.459.037 372.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.059.515 8.723.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.600.478 9.095.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.986.596 6.126.585 -3.909.285 2.421.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.614 18.821.810 60.455 21.505
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 20.049.138 0 23.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.018 0 75.569 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-70.404 -1.227.328 -15.114 -1.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.390.201 -230.810 -968.243 -106.088
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.390.201 -230.810 -968.243 -106.088
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.390.201 -230.810 -968.243 -106.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.108.587 18.591.000 -907.788 -84.583
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.095.183 24.717.585 -4.817.073 2.337.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9 15.050 44 22
Ana Ortaklık Payları
-5.095.174 24.702.535 -4.817.117 2.337.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 4.600.478 9.059.515
Ticari Alacaklar
58.460.956 31.256.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 781.161 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 57.679.795 31.256.716
Diğer Alacaklar
110.937 49.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
110.937 49.028
Stoklar
Not.7 33.247.758 23.479.980
Peşin Ödenmiş Giderler
4.623.880 1.186.280
Diğer Dönen Varlıklar
5.192.257 2.242.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.192.257 2.242.023
ARA TOPLAM
106.236.266 67.273.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.236.266 67.273.542
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
364.041 266.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
364.041 266.794
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 106.061.608 76.830.713
Arazi ve Arsalar
40.991.888 40.991.888
Binalar
16.091.185 16.327.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.735.307 16.307.548
Taşıtlar
67.090 79.166
Mobilya ve Demirbaşlar
3.091.866 2.687.905
Özel Maliyetler
1.165.766 200.486
Yapılmakta Olan Yatırımlar