Ana Sayfa***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 19:38 www.borsagundem.com

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Transferler
-142.873.982 142.873.982
Dönem Karı (Zararı)
-30.955.054 -30.955.054 -1.332.091 -32.287.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.595 -68.595 -241 -68.836
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 66.388 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -30.955.054 141.977.342 -48.473.311 93.504.031
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Dönem Karı (Zararı)
-248.732.966 -248.732.966 -15.530.279 -264.263.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.979 -238.979 -23 -239.002
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 167.247
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 -213.720 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -248.732.966 113.967.414 -66.116.039 47.851.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.329.325 -34.769.620
Dönem Karı (Zararı)
-264.263.245 -32.287.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.896.648 48.836.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 4.773.113 11.942.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.199.613 600.343
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.199.613 600.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.427.123 223.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 779.580 -64.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
647.543 288.640
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.093.550 39.978.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27 83.303.105 39.787.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 1.760.147 549.941
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -969.702 -358.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-25-27 223.271.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -23.868.025 -3.908.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.631.141 -51.085.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.463.029 -23.734.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -1.818.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -34.463.029 -21.916.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.481.672 -41.510.091
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 -58.644.940 -34.916.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 32.163.268 -6.593.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.584.944 -101.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 14.143.429 13.191.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.143.429 13.191.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.971.237 -844.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.613.950 1.913.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 42.415.233 -4.849.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 -21.801.283 6.763.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.002.262 -34.535.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.672.937 -233.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.969 29.538.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 1.124.232 9.828.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -1.130.201 -473.971
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 20.183.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.657.868 6.417.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.089.621
Kredilerden Nakit Girişleri
15.089.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.657.868 -8.671.787
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.657.868 -8.639.968
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -31.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
665.488 1.186.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
665.488 1.186.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.919.064 4.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.584.552 5.379.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.584.552 4.919.064
Finansal Yatırımlar
3 143 143
Diğer Finansal Yatırımlar