Ana Sayfa***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 19:35 www.borsagundem.com

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
71959
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

 
                          
                  SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR                                                                                                       TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ                    
                            GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                    30.09.2018 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar  tarafımızca incelenmiş olup,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
                    Kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
 
 
                Şahap  KAVCIOĞLU
                        Serdar TUNÇBİLEK
     
     
     

        Yönetim Kurulu Başkan  Vekili
                         Yönetim Kurulu ve
     
     
     

           ve Denetim  Komitesi Üyesi
                  Denetim  Komitesi Üyesi
     
     
     

 
 
 
 
 
   
     Mehmet Emin ÖZCAN                Şuayyip İLBİLGİ                 Ferkan MERDAN
     Genel Müdür ve                   Genel Müdür Yardımcısı        Genel Muhasebe ve                        
     Yönetim Kurulu                                                                      Mali İşler Başkanı
     Murahhas Üyesi                                                                                 
 
 
                                                              
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719240


BIST