Ana Sayfa***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor----

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 19:04 www.borsagundem.com

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 31.467.734 17.101.109 26.382.317 12.316.725
Satışların Maliyeti
28 -21.238.761 -11.805.500 -15.589.697 -7.920.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.228.973 5.295.609 10.792.620 4.396.649
BRÜT KAR (ZARAR)
10.228.973 5.295.609 10.792.620 4.396.649
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.867.735 -3.694.605 -2.467.542 -1.609.337
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.040.787 -799.316 -1.542.946 -693.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.258.740 4.647.524 3.958.898 841.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -22.705.028 -3.701.056 -5.787.813 -1.197.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.125.837 1.748.156 4.953.217 1.737.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.018.030 10.220.322 2.420.885 3.629.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.107.807 11.968.478 7.374.102 5.367.205
Finansman Gelirleri
33 22.063.983 13.204.804 16.350.121 2.368.549
Finansman Giderleri
33 -102.156.491 -24.737.992 -56.648.334 -7.179.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.200.315 435.290 -32.924.111 556.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 6.310.853 1.511.331 1.455.738 2.498
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.310.853 1.511.331 1.455.738 2.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.628.639 0 1.042.165 -79.888.361 -12.520.87