Ana Sayfa***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2018 - 18:59 www.borsagundem.com

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2018
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09.11.2018
KARAR NO: 20
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 09/11/2018 Tarih ve 20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 30.09.2018 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap dönemine ait finansal tablolarının 2018 yılı 3. Dönem Faaliye Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 2018 yılı ilk dokuz aylık finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde anılan tebliğ uyarınca hazırlanmış dokuz aylık finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Sait AÇBA                                                        Bülent GEDİKLİ
Denetim Komitesi Başkanı                                 Denetim Komitesi Üyesi
Celal KAYA KINALI
Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719205


BIST