Ana Sayfa***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor----

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 18:50 www.borsagundem.com

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 0 151.070.362 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.170 0 0 7.539.938 7.477.768 7.477.768
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -37.066 2.398.514 23.986.983 7.539.938 213.888.369 213.888.369
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.221 0 0 -286.975.315 -287.037.536 -287.037.536
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -44.468 4.802.656 32.652.659 -286.975.315 -69.564.468 -69.564.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.057.308 2.494.066
Dönem Karı (Zararı)
-286.975.315 7.539.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.178.611 48.730.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 232.116 177.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.988 221.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.934.685 61.891.650
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
211.293.075 8.023.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.295.753 -21.465.381
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -25.295.753 -21.465.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -167.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.915.442 -53.648.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.690.762 12.215.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.490 -610.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.436.966 -104.080.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.907.979 76.748.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.894.265 90.458.763
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.472 149.836
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-36.477.916 -127.200.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.307.522 -1.329.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.118.738 2.621.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.430 -127.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.883.442 -1.639.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.213 -255.230
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.213 -255.230
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.140.000 515.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.062.345 -1.899.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.743.209 -10.005.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
616.900.000 423.751.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-554.438.388 -380.485.875
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
34.569.172 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 68.977
Ödenen Faiz
-100.413.369 -43.270.963
Alınan Faiz
1.406.512 166.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.767.136 -10.236.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.541 -9.151.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.541 -9.151.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.475.808 6.689.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.434.736 12.470.059
Ticari Alacaklar
87.733.637 74.806.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 593.802 253.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.139.835 74.553.180
Diğer Alacaklar
3.902.010 6.019.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 10.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.902.010 6.009.371
Stoklar
7 526.658.265 770.889.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.197.612 19.023.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 110.738 131.908
Diğer Dönen Varlıklar
13 14.985.269 12.386.807
ARA TOPLAM
699.022.267 895.728.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
699.022.267 895.728.538
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.150.257 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.150.257 8.386.600
Diğer Alacaklar
1.585.183 1.264.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.585.183 1.264.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 961.876.845 786.845.000
Maddi Duran Varlıklar
3.611.202 3.649.105
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.283.521 15.365.294
Diğer Duran Varlıklar
13 128.721.372 129.771.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.228.380 945.281.969
TOPLAM VARLIKLAR
1.818.250.647 1.841.010.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 232.964.762 151.442.418
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 109.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 123.964.762 151.442.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 233.555.561 223.223.706
Ticari Borçlar
646.421.394 654.315.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 597.778.452 591.227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ti